To lubi?! - Teksty i zadania. Podr?cznik do j. polskiego ... - UMCS

TAINE, H. Idealul în art? : din filozofia artei / H. Taine. ? [S. l.] : Bibliotec? pentru to?i, [ ...... Petite grammaire francaise : avec exercices corriges / Eve-Marie Halba.


un extrait du document
ZaBcznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Dostaw podrczników metodycznych, szkolnych i zestawów wiczeD oraz materiaBów dydaktycznych (tj. pByt edukacyjnych, programów multimedialnych), w ramach realizacji projektu pn. www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS (oznaczenie sprawy: PN/10-2011/WH)

CZZ 1
Dostawa podrczników metodycznych, szkolnych i zestawów wiczeD, itp. dla Instytutu Filologii Polskiej UMCS, wykorzystywanych przy planowaniu zaj dydaktycznych na praktykach przez studentów.
LP.TYTUA:AUTOR:ILOZ:1 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/78/arcydziela-malarstwa" ArcydzieBa malarstwa MateriaBy z dziejów sztuki, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/19/alina-kowalczykowa" Alina KOWALCZYKOWA 12 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/48/cwiczymy-czytanie-ze-zrozumieniem" wiczymy czytanie ze zrozumieniem Testy i zadania dla szkóB ponadgimnazjalnych HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/3/gra%C5%BCyna-bogucka" Gra|yna BOGUCKA, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/49/wojczakowski-janusz" Janusz WOJCZAKOWSKI13Galeria. Sztuka patrzenia HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/33/poprzecka-maria" Maria POPRZCKA14 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/72/gombrowicz-w-szkole-czyli-ferdydurkizm" Gombrowicz w szkole, czyli ferdydurkizm HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/4/bortnowski-stanislaw" StanisBaw BORTNOWSKI15 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/231/jest-tyle-do-powiedzenia-6" Jest tyle do powiedzenia! Klasa I gimnazjum, cz. 1 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/18/kosyra-cieslak-teresa" Teresa KOSYRA-CIEZLAK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/24/marciszuk-teresa" Teresa MARCISZUK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/93/zalazinska-aneta" Aneta ZAAAZICSKA56 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/232/jest-tyle-do-powiedzenia-1" Jest tyle do powiedzenia! Klasa I gimnazjum, cz. 2 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/18/kosyra-cieslak-teresa" Teresa KOSYRA-CIEZLAK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/24/marciszuk-teresa" Teresa MARCISZUK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/93/zalazinska-aneta" Aneta ZAAAZICSKA 57 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/233/jest-tyle-do-powiedzenia-2" Jest tyle do powiedzenia! Klasa II gimnazjum, cz. 1 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/18/kosyra-cieslak-teresa" T1eresa KOSYRA-CIEZLAK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/24/marciszuk-teresa" Teresa M1ARCISZUK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/93/zalazinska-aneta" Aneta ZAAAZICSKA
58Jest tyle do powiedzenia!
Klasa II gimnazjum, cz. II HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/18/kosyra-cieslak-teresa" Teresa KOSYRA-CIEZLAK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/24/marciszuk-teresa" Teresa MARCISZUK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/93/zalazinska-aneta" Aneta ZAAAZICSKA59Jest tyle do powiedzenia!
Zeszyt wiczeD.
wiczenia, klasa I gimnazjum, cz. 1 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/18/kosyra-cieslak-teresa" Teresa KOSYRA-CIEZLAK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/24/marciszuk-teresa" Teresa MARCISZUK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/93/zalazinska-aneta" Aneta ZAAAZICSKA110 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/249/jest-tyle-do-powiedzenia-zeszyt-cwiczen-1" Jest tyle do powiedzenia! Zeszyt wiczeD wiczenia, klasa I gimnazjum, cz. 2
 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/18/kosyra-cieslak-teresa" Teresa KOSYRA-CIEZLAK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/24/marciszuk-teresa" Teresa MARCISZUK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/93/zalazinska-aneta" Aneta ZAAAZICSKA111 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/250/jest-tyle-do-powiedzenia-zeszyt-cwiczen-3" Jest tyle do powiedzenia! Zeszyt wiczeD wiczenia, klasa II gimnazjum, cz. 1 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/18/kosyra-cieslak-teresa" Teresa KOSYRA-CIEZLAK,112 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/251/jest-tyle-do-powiedzenia-zeszyt-cwiczen-4" Jest tyle do powiedzenia! Zeszyt wiczeD wiczenia, klasa II gimnazjum, cz. 2 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/18/kosyra-cieslak-teresa" Teresa KOSYRA-CIEZLAK,113 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/252/jest-tyle-do-powiedzenia-zeszyt-cwiczen-6" Jest tyle do powiedzenia! Zeszyt wiczeD wiczenia, klasa III gimnazjum, cz. 1 -114 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/252/jest-tyle-do-powiedzenia-zeszyt-cwiczen-6" Jest tyle do powiedzenia! Zeszyt wiczeD wiczenia, klasa III gimnazjum, cz. 2 -115 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/232/jest-tyle-do-powiedzenia-1" Jest tyle do powiedzenia! Klasa III gimnazjum, cz. 1 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/18/kosyra-cieslak-teresa" Teresa KOSYRA-CIEZLAK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/24/marciszuk-teresa" Teresa MARCISZUK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/93/zalazinska-aneta" Aneta ZAAAZICSKA516 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/232/jest-tyle-do-powiedzenia-1" Jest tyle do powiedzenia! Klasa III gimnazjum, cz. 2 podrcznik HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/18/kosyra-cieslak-teresa" Teresa KOSYRA-CIEZLAK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/93/zalazinska-aneta" Aneta ZAAAZICSKA
Krzysztof BIEDRZYCKI517 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/281/jest-tyle-do-powiedzenia-dla-nauczyciela-scenariusze-lekcji-karty-pracy-1" Jest tyle do powiedzenia! Dla nauczyciela. Scenariusze lekcji, karty pracy Klasa II gimnazjum, cz. 1-118 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/263/jest-tyle-do-powiedzenia-dla-nauczyciela-przewodnik-metodyczny-scenariusze-lekcji-karty-pracy" Jest tyle do powiedzenia! Dla nauczyciela. Przewodnik metodyczny, scenariusze lekcji, karty pracy Klasa I gimnazjum, cz. 1-119 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/275/jest-tyle-do-powiedzenia-dla-nauczyciela-scenariusze-lekcji-karty-pracy-2" Jest tyle do powiedzenia! Dla nauczyciela. Scenariusze lekcji, karty pracy Klasa I gimnazjum, cz. 2-120 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/283/jest-tyle-do-powiedzenia-dla-nauczyciela-scenariusze-lekcji-karty-pracy-3" Jest tyle do powiedzenia! Dla nauczyciela. Scenariusze lekcji, karty pracy Klasa II gimnazjum, cz. 2-121 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/290/jest-tyle-do-powiedzenia-dla-nauczyciela-scenariusze-lekcji-karty-pracy-4" Jest tyle do powiedzenia! Dla nauczyciela. Scenariusze lekcji, karty pracy Klasa III gimnazjum, cz. 1-122 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/291/jest-tyle-do-powiedzenia-dla-nauczyciela-scenariusze-lekcji-karty-pracy-5" Jest tyle do powiedzenia! Dla nauczyciela. Scenariusze lekcji, karty pracy Klasa III gimnazjum, cz. 2-123Jest tyle do powiedzenia! Program nauczania jzyka polskiego w gimnazjum-124Jest tyle do powiedzenia! Testy progowe -125PrzeszBo[ to dzi[. Literatura jzyk kultura, klasa 1, cz[ 1Krzysztof Mrowcewicz526PrzeszBo[ to dzi[. Literatura jzyk kultura, klasa 1, cz[ 2Krzysztof Mrowcewicz527PrzeszBo[ to dzi[. Literatura jzyk kultura, klasa 2, cz[ 1Aleksander Nawarecki, Dorota Siwicka528PrzeszBo[ to dzi[. Literatura jzyk kultura, klasa 2, cz[ 2Ewa Paczoska529PrzeszBo[ to dzi[. Literatura jzyk kultura, klasa 3Jacek KopciDski5304 x Nobelpod red. Gra|yny i Feliksa Tomaszewskich131 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/150/jezyk-polski-na-maturze-arkusze-maturalne" Jzyk polski na maturze. Arkusze maturalne HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/18/kosyra-cieslak-teresa" Teresa KOSYRA-CIEZLAK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/61/bo%C5%BCena-welter" Bo|ena WELTER, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/62/zofia-starownik" Zofia STAROWNIK132 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/267/kino-bez-tajemnic" Kino bez tajemnic HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/37/sitarski-piotr" Piotr SITARSKI, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/102/nurczynska-fidelska-ewelina" Ewelina NURCZYCSKA-FIDELSKA, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/103/klejsa-konrad" Konrad KLEJSA, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/104/klys-tomasz" Tomasz KAYS133 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/136/lekcje-pisania-dla-gimnazjalistow-i-nie-tylko" Lekcje pisania dla gimnazjalistów i nie tylko, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/57/michalkiewicz-teresa" Teresa MICHAAKIEWICZ134 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/177/lekcje-z-lektura-dla-gimnazjalistow" Lekcje z lektur dla gimnazjalistów HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/67/maria-biernacka-drabik" Maria BIERNACKA-DRABIK 135 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/214/literatura-filozofia-mit" Literatura, filozofia, mit HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/23/marciszuk-piotr" Piotr MARCISZUK136 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/272/nowe-lekcje-z-lektura" Nowe lekcje z lektur Dla gimnazjalistów HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/67/maria-biernacka-drabik" Maria BIERNACKA-DRABIK137 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/71/nowe-spory-nowe-scenariusze" Nowe spory, nowe scenariusze HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/4/bortnowski-stanislaw" StanisBaw BORTNOWSKI138 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/222/pakiet-serii-szkolna-biblioteka-humanisty" Pakiet serii "Szkolna Biblioteka Humanisty" 
-439 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/205/pamiec-i-tozsamosc-na-lekcjach-polskiego-interpretacje-materialy-metodyczne" Pami i to|samo[ na lekcjach polskiego (interpretacje, materiaBy metodyczne)-140 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/193/poeci-patrza-obrazy-wiersze-komentarze" Poeci patrz... Obrazy – wiersze – komentarze HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/75/aneta-grodecka" Aneta GRODECKA141 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/59/prawie-wszystko-o-biblii" Prawie wszystko o Biblii HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/45/swiderkowna-anna" Anna ZWIDERKÓWNA142 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/192/romantyzm-nowe-spojrzenie" Romantyzm. Nowe spojrzenie HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/19/alina-kowalczykowa" Alina KOWALCZYKOWA143 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/68/scenariusze-polwariackie-czyli-o-poezji-wspolczesnej-w-szkole" Scenariusze póBwariackie, czyli o poezji wspóBczesnej w szkole
pod red. Teresy Marciszuk HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/85/spotkania-nie-tylko-literackie" Spotkania nie tylko literackie HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/4/bortnowski-stanislaw" StanisBaw BORTNOWSKI144Spotkania nie tylko literackiepod red. Teresy MARCISZUK145Zwiat Biblii i kultura antyku MateriaBy z dziejów sztuk HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/27/krzysztof-mrowcewicz" Krzysztof MROWCEWICZ146 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/70/zdziwienia-polonistyczne-czyli-o-sztuce-na-lekcjach-polskiego" Zdziwienia polonistyczne, czyli o sztuce na lekcjach polskiego HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/4/bortnowski-stanislaw" StanisBaw BORTNOWSKI147Jak zmieni polonistyk szkoln? HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/4/bortnowski-stanislaw" StanisBaw BORTNOWSKI148Przewodnik po sztuce uczenia literatury HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/4/bortnowski-stanislaw" StanisBaw BORTNOWSKI149CzBowiek twórca kultury MateriaBy multimedialne. CD-ROM (2 pByty) HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/5/eryk-bunsch" Eryk BUNSCH, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/22/zbigniew-majchrowski" Zbigniew MAJCHROWSKI, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/27/krzysztof-mrowcewicz" Krzysztof MROWCEWICZ, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/33/poprzecka-maria" Maria POPRZCKA, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/37/sitarski-piotr" Piotr SITARSKI, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/43/dorota-szwarcman" Dorota SZWARCMAN150Sztuka w Polsce 1945–2005 HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/58/anda-rottenberg" Anda ROTTENBERG151Nowele pozytywistyczne. Wybór (Henryk Sienkiewicz, Szkice wglem; BolesBaw Prus, Kamizelka, Z legend dawnego Egiptu; Maria Konopnicka, Józefowa, Mendel GdaDski)-152Nowy egzamin gimnazjalny. Jzyk polski HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/118/sochaczewska-anna" Anna Sochaczewska153Polonista i historyk w nowej szkole Scenariusze lekcji zintegrowanych. Sprawdziany korelacyjne HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/25/barbara-matusiak" Barbara MATUSIAK, HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/50/anna-woBodzko" Anna WOAODyKO154Nowy egzamin gimnazjalny. Jzyk polski HYPERLINK "http://www.stentor.pl/autorzy/czytaj/118/sochaczewska-anna" Anna Sochaczewska 155Zaczynajc od Baudelaire a. Antologia poezji obcej dla licealistów oprac. Alina Kowalczykowa i MirosBaw Skrzypczyk156Bli|ej sBowa Podrcznik do ksztaBcenia literacko-jzykowo-kulturowego dla klasy pierwszej gimnazjum HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/ewa-horwath-210491/" Ewa Horwath, HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/grazyna-kielb-211137/" Gra|yna KieBb557Bli|ej sBowa Podrcznik do ksztaBcenia literackiego, jzykowego i kulturowego dla klasy drugiej gimnazjum HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/ewa-horwath-210491/" Ewa Horwath, HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/grazyna-kielb-211137/" Gra|yna KieBb558Bli|ej sBowa Podrcznik do ksztaBcenia literackiego, kulturowego i jzykowego dla klasy 3 gimnazjum HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/ewa-horwath-210491/" Ewa Horwath, HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/grazyna-kielb-211137/" Gra|yna KieBb559Bli|ej sBowa Zeszyt wiczeD dla klasy 1 gimnazjum HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/ewa-horwath-210491/" Ewa Horwath 560Bli|ej sBowa Zeszyt wiczeD dla klasy 2 gimnazjum HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/ewa-horwath-210491/" Ewa Horwath 561Bli|ej sBowa Zeszyt wiczeD dla klasy 3 gimnazjum HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/ewa-horwath-210491/" Ewa Horwath 562Bli|ej sBowa Poradnik metodyczny dla klasy 1. Cz[ 1 HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/ewa-horwath-210491/" Ewa Horwath, HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/grazyna-kielb-211137/" Gra|yna KieBb563Zrozumie tekst - zrozumie czBowieka. Klasa 1 Scenariusze lekcji z kartami pracy i materiaBami do kserowania HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/malgorzata-miazga-210329/" MaBgorzata Miazga, HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/adam-majerowski-212283/" Adam Majerowski564Zrozumie tekst zrozumie czBowieka. Klasa 2 Poradnik dla nauczyciela jzyka polskiego. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/katarzyna-olejnik-211199/" Katarzyna Olejnik, HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/dariusz-chemperek-211113/" Dariusz Chemperek, HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/adam-kalbarczyk-211115/" Adam Kalbarczyk, HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/dariusz-trzesniowski-211327/" Dariusz Trze[niowski 565Zrozumie tekst - zrozumie czBowieka. Klasa 2, cz[ 1, Wiek XIX HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/dariusz-chemperek-211113/" Dariusz Chemperek, HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/adam-kalbarczyk-211115/" Adam Kalbarczyk, HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/dariusz-trzesniowski-211327/" Dariusz Trze[niowski 566 HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/produkty/zrozumiec-tekst-zrozumiec-czlowieka-klasa-2-czesc-2-4337/" \o "Zrozumie tekst - zrozumie czBowieka. Klasa 2 cz[ 2" Zrozumie tekst - zrozumie czBowieka.... Klasa 2 HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/produkty/zrozumiec-tekst-zrozumiec-czlowieka-klasa-2-czesc-2-4337/" \o "Zrozumie tekst - zrozumie czBowieka. Klasa 2 cz[ 2" Modernizm - dwudziestolecie midzywojenne HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/dariusz-trzesniowski-211327/" Dariusz Trze[niowski HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/adam-kalbarczyk-211115/" , Adam Kalbarczyk HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/dariusz-chemperek-211113/" , Dariusz Chemperek 567Zrozumie tekst zrozumie czBowieka. Klasa 3 Literatura wspóBczesna HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/adam-kalbarczyk-211115/" Adam Kalbarczyk, HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/dariusz-chemperek-211113/" Dariusz Chemperek, HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/dariusz-trzesniowski-211327/" Dariusz Trze[niowski, 568Kultura, media i ja! Karty pracy dla uczniów klas 4-6 szkoBy podstawowej. Cz[ I HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/agnieszka-kruszynska-211189/" Agnieszka KruszyDska 269Kultura, media i ja! Karty pracy dla uczniów klas 4-6 szkoBy podstawowej. Cz[ 2 HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/agnieszka-kruszynska-211189/" Agnieszka KruszyDska
170W [wiecie kultury i mediów Karty pracy dla uczniów klas 1-3 gimnazjum HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/agnieszka-kruszynska-211189/" Agnieszka KruszyDska171Lekturowe karty pracy dla gimnazjum HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/ewa-horwath-210491/" Ewa Horwath172Zwiat w sBowach i obrazach Poradnik dla nauczyciela HYPERLINK "http://sklep.wsip.pl/autorzy/witold-bobinski-207669/" Witold BobiDski,273 HYPERLINK "http://www.we.pl/index.php?s=karta&id=53" To lubi! - Teksty i zadania. Podrcznik do j. polskiego Ksi|ka ucznia. Klasa I gimnazjum HYPERLINK "http://www.we.pl/?s=wyniki&k=autor&id=2" Z. A. KBakówna HYPERLINK "http://www.we.pl/?s=wyniki&k=autor&id=1" M. Jdrychowska174 HYPERLINK "http://www.we.pl/index.php?s=karta&id=54" To lubi! - wiczenia jzykowe. Podrcznik do j. polskiego. Ksi|ka ucznia. Klasa I gimnazjum HYPERLINK "http://www.we.pl/?s=wyniki&k=autor&id=3" H. Mrazek, HYPERLINK "http://www.we.pl/?s=wyniki&k=autor&id=4" I. Steczko, HYPERLINK "http://www.we.pl/?s=wyniki&k=autor&id=5" M. Pota[175To lubi! - Teksty i zadania. Podrcznik do j. polskiego Ksi|ka ucznia. Klasa I gimnazjum
Z. A. KBakówna, M. Jedrychowska
176To lubi! - Teksty i zadania. Podrcznik do j. polskiego Ksi|ka ucznia. Klasa II gimnazjum
Z. A. KBakówna, M. Jedrychowska
177To lubi! - Teksty i zadania. Podrcznik do j. polskiego Ksi|ka ucznia. Klasa III gimnazjum
Z. A. KBakówna, M. Jedrychowska
78 HYPERLINK "http://www.we.pl/index.php?s=karta&id=275" Nowa Sztuka pisania. Podrcznik do jzyka polskiego. Klasy 4-6 szkoBy podstawowej. HYPERLINK "http://www.we.pl/?s=wyniki&k=autor&id=2" Z. A. KBakówna, HYPERLINK "http://www.we.pl/?s=wyniki&k=autor&id=9" K. Wiatr179Sztuka pisania. wiczenia redakcyjne dla klas IV - VI. Metodyczny podrcznik nauczyciela.Z. A. KBakówna
180 HYPERLINK "http://www.we.pl/index.php?s=karta&id=185" Sztuka pisania. Podrcznik do jzyka polskiego. Klasy 1-3 gimnazjum.wiczenia redakcyjno-stylistyczne. HYPERLINK "http://www.we.pl/?s=wyniki&k=autor&id=2" Z. A. KBakówna, HYPERLINK "http://www.we.pl/?s=wyniki&k=autor&id=4" I. Steczko, HYPERLINK "http://www.we.pl/?s=wyniki&k=autor&id=9" K. Wiatr181 HYPERLINK "http://www.we.pl/index.php?s=karta&id=188" Sztuka pisania. Ksi|ka nauczyciela. Klasy I-III gimnazjum HYPERLINK "http://www.we.pl/?s=wyniki&k=autor&id=2" Z. A. KBakówna, HYPERLINK "http://www.we.pl/?s=wyniki&k=autor&id=4" I. Steczko, HYPERLINK "http://www.we.pl/?s=wyniki&k=autor&id=9" K. Wiatr182Karty Diagnozy
-183Sztuka pisania. Podrcznik do jzyka polskiego. Klasy 1-3 gimnazjum. wiczenia redakcyjno-stylistyczne-184Strategie aktywnego nauczania czyli jak efektywnie naucza i uczy si skutecznie HYPERLINK "http://www.we.pl/?s=wyniki&k=autor&id=101" Doug Buehl185Kreatywny nauczyciel-scenariusze lekcji. Publikacja pokonkursowa pod red. Krzysztofa Wiatra HYPERLINK "http://www.we.pl/?s=wyniki&k=autor&id=9" K. Wiatr (red.),186Bracia Lwie Serce Astrid Lindgren czyli szukanie swiatBa. A. LeszczyDska187Hobbit czyli Wielka Przygoda z lekturaE.Korulska188Literatura i ekran Anna Fatyga189MaBy Ksi| czyli o do[wiadczaniu istnienia w drodzeE.ZioBo190Opowiesci z Narni czyli Wielka Podró| W.{uchowska191Romeo i Julia czyli miBo[ mocna jak [mier K.Bomba192Zcie|ka medialna. Otoczenie informacyjne. W.{uchowska193Tajemniczy ogród czyli w poszukiwaniu utraconego raju. M.Rauch, , B. Stec-Swiderska, E.Szudek194Literatura i ekran czyli spotkania z filmem na lekcjach jzyka polskiego HYPERLINK "http://we.pl/ksiegarnia-internetowa/strefa-nauczyciela/gimnazjum.html?page=shop.browse&category_id=47" Anna Fatyga195Szkolna lektura bli|ej terazniejszo[ciAnna Janus-Sitarz 196Polonista w szkole. Podstawy ksztaBcenia nauczyciela polonisty Red.: Anna Janus-Sitarz Rok wydania: 2006,197Edukacja polonistyczna wobec trudnej wspóBczesno[ci Red.: Anna Janus-Sitarz Rok wydania: 2010:198Przyjemno[ i odpowiedzialno[ w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole, Anna Janus-Sitarz Rok wydania: 2009199Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty Anna WBodarczyk Rok wydania: 2007,1100Szkolne spotkania z literatur, Anna Janus-Sitarz Rok wydania: 20071101Warto[ciowanie a edukacja polonistyczna Anna Janus-Sitarz Rok wydania: 2008,1102Przyjemno[ i odpowiedzialno[ w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole Anna Janus-Sitarz Rok wydania: 2009,1103Wizanie ksztaBcenia jzykowego z literacko-kulturowym w gimnazjach i liceach, pod red. Z.Urygi, R.JedliDskiego, M.Sienko, Kraków 2007;1104 HYPERLINK "http://www.wydawnictwoap.pl/ksiegarnia/sklep.php?s=karta&id=249" \t "_parent" Tekst filmowy we wspóBczesnym pejza|u kulturowymAgnieszka Ogonowska1105 HYPERLINK "http://www.wydawnictwoap.pl/ksiegarnia/sklep.php?s=karta&id=254" \t "_parent" Przemoc ikoniczna. Zarys wykBaduAgnieszka Ogonowska1106 HYPERLINK "http://wydawnictwoap.pl/ksiegarnia/sklep.php?s=karta&id=421" \t "_parent" Zjawisko niechci wobec szkoBy. Studium empiryczne szkolnej absencji Bo|ena Majerek (red.)1107 HYPERLINK "http://wydawnictwoap.pl/ksiegarnia/sklep.php?s=karta&id=65" \t "_parent" Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideB naskalnych do multimediów Tomasz Goban-Klas 1108 HYPERLINK "http://wydawnictwoap.pl/ksiegarnia/sklep.php?s=karta&id=661" \t "_parent" Studia de Cultura IAgnieszka Ogonowska Zbigniew Bauer BogusBaw Skowronek (red.) 1109Po polsku. Podrcznik do jzyka polskiego dla gimnazjum. Klasa 1Jolanta Malczewska, Joanna Olech, Lucyna AdrabiDska-PacuBanr5110Po polsku. Niezbdnik nauczyciela-5111Po polsku. Filmy edukacyjne. Klasa I gimnazjum (cz.1 i cz.2)-2112Po polsku. Zeszyt wiczeD do jzyka polskiego dla gimnazjum. Klasa 1Jolanta Malczewska, Joanna Olech, Lucyna AdrabiDska-PacuBa5113Po polsku. Podrcznik do jzyka polskiego dla gimnazjum. Klasa 2Jolanta Malczewska, Joanna Olech, Lucyna AdrabiDska-PacuBa, Agata Hcia5114Po polsku. Zeszyt wiczeD do jzyka polskiego dla gimnazjum. Klasa 2Lucyna AdrabiDska-PacuBa, Agata Hcia, Jolanta Malczewska, Joanna Olech 5115Po polsku. Podrcznik do jzyka polskiego dla gimnazjum. Klasa 3Jolanta Malczewska, Lucyna AdrabiDska-PacuBa, Agata Hcia5116SBownik sloganów reklamowych Marta Spychalska, Marcin HoBota, wyd. PWN-1117Mów [miaBo! wiczenia przygotowujce uczniów do wystpieD przed publiczno[ciC. Miyata, tBum. M. PagiDska1118Ju| lubi czyta. wiczenia w czytaniu ze zrozumieniemG. GieBdon, B. Romeyko-Hurko1119Lektury w gimnazjum. Zeszyt wiczeD. Nowa wersja z programem online B. Fiszer, M. Hajduk1120Jak zachca do czytania? Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceumK. Gallagher, tBum. M. PagiDska1121Rozumiem, co czytamA. Auczak, A. Murdzek1122Dialog filmu z literatur. Scenariusze lekcji dla liceum i technikumA. Regiewicz1123Jzyk polski 1. Midzy nami sBuchaczami. PByta CD z poradnikiemC. Ratajczak1124Jzyk polski 1. Midzy nami. Poradnik dla nauczyciela. Nowa wersjapraca zbiorowa1125Jzyk polski 1. Midzy nami. Podrcznik w wersji dla nauczycielaA. Auczak, E. PryliDska, R. Maszka1126Jzyk polski 1. Midzy nami. Podrcznik. Nowa wersjaA. Auczak, E. PryliDska, R. Maszka1127Jzyk polski 1. Midzy nami. Zeszyt wiczeD. Cz[ 1. Nowa wersjaA. Auczak, E. PryliDska1128Jzyk polski 1. Midzy nami. Zeszyt wiczeD. Cz[ 2. Nowa wersjaA. Auczak, E. PryliDska1129Jzyk polski 1. Jeste[ midzy nami. Zeszyt wiczeD. Cz[ 1. Nowa wersjaG. Nieckula, M. Szypska1130Jzyk polski 1. Jeste[ midzy nami. Zeszyt wiczeD. Cz[ 2. Nowa wersjaG. Nieckula, M. Szypska1131Jzyk polski 2. Midzy nami. Podrcznik w wersji dla nauczycielaA. Auczak, E. PryliDska1132Jzyk polski 2. Midzy nami. Poradnik dla nauczyciela. Nowa wersja praca zbiorowa1133Jzyk polski 2. Midzy nami sBuchaczami. CD z poradnikiemC. Ratajczak1134Jzyk polski 2. Midzy nami. Zeszyt wiczeD. Cz[ 1. Nowa wersjaA. Auczak, E. PryliDska1145Jzyk polski 2. Midzy nami. Podrcznik. Nowa wersjaA. Auczak, E. PryliDska1136Jzyk polski 2. Midzy nami. Zeszyt wiczeD. Cz[ 2. Nowa wersjaA. Auczak, E. PryliDska1137Jzyk polski 3. Midzy nami. Podrcznik. Nowa wersjaA. Auczak, E. PryliDska, K. Krzemieniewska-Kleban;1138Jzyk polski 3. Midzy nami. Zeszyt wiczeD. Cz[ 1. Nowa wersjaA. Auczak, E. PryliDska1139Jzyk polski 3. Midzy nami. Zeszyt wiczeD. Cz[ 2. Nowa wersjaA. Auczak, E. PryliDska1140Jzyk polski 3. Midzy nami. Podrcznik w wersji dla nauczycielaA. Auczak, E. PryliDska, K. Krzemieniewska-Kleban1141Jzyk polski 3. Midzy nami. Poradnik dla nauczyciela. Nowa wersjapraca zbiorowa1142Jzyk polski 3. Midzy nami sBuchaczami. CD z poradnikiemC. Ratajczak1143 HYPERLINK "http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/2012/929/jezyk-polski/slowa-na-czasie-nowa-podstawa-programowa/klasa-1/podrecznik-do-ksztalcenia-literackiego-i-kulturowego.html" \o "\ SBowa na czasie\ Podrcznik do ksztaBcenia literackiego i kulturowego, klasa 1" SBowa na czasie . Podrcznik do ksztaBcenia literackiego i kulturowego, klasa 1-1144 HYPERLINK "http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/2013/929/jezyk-polski/slowa-na-czasie-nowa-podstawa-programowa/klasa-1/podrecznik-do-ksztalcenia-jezykowego-z-cwiczeniami.html" \o "\ SBowa na czasie\ Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego z wiczeniami, klasa 1" SBowa na czasie Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego z wiczeniami, klasa 1-1145 HYPERLINK "http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/2016/929/jezyk-polski/slowa-na-czasie-nowa-podstawa-programowa/klasa-1/niezbednik-gimnazjalisty.html" \o "\ SBowa na czasie\ Niezbdnik gimnazjalisty" SBowa na czasie Niezbdnik gimnazjalisty-1146 HYPERLINK "http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/2019/930/jezyk-polski/slowa-na-czasie-nowa-podstawa-programowa/klasa-2/podrecznik-do-ksztalcenia-literackiego-i-kulturowego.html" \o "\ SBowa na czasie\ Podrcznik do ksztaBcenia literackiego i kulturowego, klasa 2" SBowa na czasie Podrcznik do ksztaBcenia literackiego i kulturowego, klasa 2-1147 HYPERLINK "http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/2020/930/jezyk-polski/slowa-na-czasie-nowa-podstawa-programowa/klasa-2/podrecznik-do-ksztalcenia-jezykowego-z-cwiczeniami.html" \o "\ SBowa na czasie\ Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego z wiczeniami, klasa 2" SBowa na czasie Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego z wiczeniami, klasa 2-1148 HYPERLINK "http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/2031/939/jezyk-polski/swoimi-slowami-nowa-podstawa-programowa/klasa-1/podrecznik-do-ksztalcenia-literackiego-i-kulturowego-wraz-ze-szkola-pisania.html" \o "\ Swoimi sBowami\ Podrcznik do ksztaBcenia literackiego i kulturowego wraz ze szkoB pisania, klasa 1" Swoimi sBowami Podrcznik do ksztaBcenia literackiego i kulturowego wraz ze szkoB pisania, klasa 1-1149 HYPERLINK "http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/2032/939/jezyk-polski/swoimi-slowami-nowa-podstawa-programowa/klasa-1/podrecznik-do-ksztalcenia-jezykowego-z-cwiczeniami-cz-1.html" \o "\ Swoimi sBowami\ Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego z wiczeniami, klasa 1, cz[ 1" Swoimi sBowami Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego z wiczeniami, klasa 1, cz[ 1 -1150 HYPERLINK "http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/2033/939/jezyk-polski/swoimi-slowami-nowa-podstawa-programowa/klasa-1/podrecznik-do-ksztalcenia-jezykowego-z-cwiczeniami-cz-2.html" \o "\ Swoimi sBowami\ Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego z wiczeniami, klasa 1, cz[ 2" Swoimi sBowami Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego z -wiczeniami, klasa 1, cz[ 2-1151 Swoimi sBowami Podrcznik do ksztaBcenia literackiego i kulturowego wraz ze szkoB pisania, klasa 2-1152 HYPERLINK "http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/2374/1021/jezyk-polski/swoimi-slowami-nowa-podstawa-programowa/klasa-2/podrecznik-do-ksztalcenia-jezykowego-z-cwiczeniami-cz-1.html" \o "\ Swoimi sBowami\ Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego z wiczeniami, klasa 2, cz[ 1 " Swoimi sBowami Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego z wiczeniami, klasa 2, cz[ 1 -1153 Swoimi sBowami Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego z wiczeniami, klasa 2, cz[ 2
-1154 HYPERLINK "http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/2576/1113/jezyk-polski/swoimi-slowami-nowa-podstawa-programowa/klasa-3/podrecznik-do-ksztalcenia-literackiego-i-kulturowego-wraz-ze-szkola-pisania.html" \o "\ Swoimi sBowami\ Podrcznik do ksztaBcenia literackiego i kulturowego wraz ze szkoB pisania, klasa 3" Swoimi sBowami Podrcznik do ksztaBcenia literackiego i kulturowego wraz ze szkoB pisania, klasa 3-1155 HYPERLINK "http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/2573/1113/jezyk-polski/swoimi-slowami-nowa-podstawa-programowa/klasa-3/podrecznik-do-ksztalcenia-jezykowego-z-cwiczeniami-cz-1.html" \o "\ Swoimi sBowami\ Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego z wiczeniami, klasa 3, cz[ 1" Swoimi sBowami Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego z wiczeniami, klasa 3, cz[ 1-1156 HYPERLINK "http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/2574/1113/jezyk-polski/swoimi-slowami-nowa-podstawa-programowa/klasa-3/podrecznik-do-ksztalcenia-jezykowego-z-cwiczeniami-cz-2.html" \o "\ Swoimi sBowami\ Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego z wiczeniami, klasa 3, cz[ 2" Swoimi sBowami Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego z wiczeniami, klasa 3, cz[ 2-1157Sztuka w zasigu rki. Przewodnik metodyczny HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/marzena-kwiecien" \o "Wicej o Marzena KwiecieD" Marzena KwiecieD, HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/anita-przybyszewska-pietrasiak" \o "Wicej o Anita Przybyszewska-Pietrasiak" Anita Przybyszewska-Pietrasiak1158Sztuka w zasigu rki Podrcznik z plyt multimedialn HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/dariusz-stepien" \o "Wicej o Dariusz StpieD" Dariusz StpieD, HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/wojciech-sygut" \o "Wicej o Wojciech Sygut" Wojciech Syg1159Klucze do kultury Klasa 1. Poradnik dla nauczyciela HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/maria-dabrowska" \o "Wicej o Maria Dbrowska" Maria Dbrowska1160Przygoda z nauczaniem - uczeniem si. Poradnik metodyczny. Klasa 1 HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/malgorzata-jas" \o "Wicej o MaBgorzata Jas" MaBgorzata Jas1161Z natury rzeczy Klasa 1. Poradnik metodyczny z pByt CD HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/beata-jancarz" \o "Wicej o Beata Jancarz" Beata Jancarz/ HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/urszula-grygier" \o "Wicej o Urszula Grygier" Urszula Grygier1162Klucze do kultury Klasa 1. Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/krzysztof-kaszewski" \o "Wicej o Krzysztof Kaszewski" Krzysztof Kaszewski/ HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/magdalena-trysinska" \o "Wicej o Magdalena TrysiDska" Magdalena TrysiDska1163Klucze do kultury Klasa 1. Podrcznik do ksztaBcenia literacko-kulturowego HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/barbara-drabarek" \o "Wicej o Barbara Drabarek" Barbara Drabarek/ HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/izabella-rowinska" \o "Wicej o Izabella RowiDska" Izabella RowiDska1164Nowa Przygoda z pisaniem, Przygoda z czytaniem Przygoda z czytaniem. Podrcznik do ksztaBcenia literacko-kulturowego. Klasa 1
-1165Nowa Przygoda z pisaniem, Przygoda z czytaniem Przygoda z pisaniem. Podrcznik z wiczeniami do ksztaBcenia jzykowego. Klasa 1 HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/piotr-zbrog" \o "Wicej o Piotr Zbróg" Piotr Zbróg/1166Nie tylko wynik Klasa 1. Podrcznik z pByt CD HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/teresa-gwadowska" \o "Wicej o Teresa Gwadowska" Teresa Gwadowska/ HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/malgorzata-ogloza-fisiak" \o "Wicej o MaBgorzata OgBoza-Fisiak" MaBgorzata OgBoza-Fisiak/1`167Klucze do kultury Klasa 2. Poradnik dla nauczyciela HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/daniel-bartosiewicz" \o "Wicej o Daniel Bartosiewicz" Daniel Bartosiewicz/1168Klucze do kultury Klasa 2. Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/krzysztof-kaszewski" \o "Wicej o Krzysztof Kaszewski" Krzysztof Kaszewski/ HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/magdalena-trysinska" \o "Wicej o Magdalena TrysiDska" Magdalena TrysiDska/1169Klucze do kultury Klasa 2. Podrcznik do ksztaBcenia literacko-kulturowego HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/barbara-drabarek" \o "Wicej o Barbara Drabarek" Barbara Drabarek/ HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/izabella-rowinska" \o "Wicej o Izabella RowiDska" Izabella RowiDska1170Nowa Przygoda z czytaniem klasa 2 nowe wydanie Przygoda z czytaniem. Podrcznik do ksztaBcenia literacko-kulturowego. Klasa 2 HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/malgorzata-jas" \o "Wicej o MaBgorzata Jas" MaBgorzata Jas/ HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/piotr-zbrog" \o "Wicej o Piotr Zbróg" Piotr Zbróg/ HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/janusz-detka" \o "Wicej o Janusz Detka" Janusz Detka/1171Nowa Przygoda z pisaniem klasa 2 gimnazjum Przygoda z pisaniem. Podrcznik z wiczeniami do ksztaBcenia jzykowego. Klasa 2 HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/piotr-zbrog" \o "Wicej o Piotr Zbróg" Piotr Zbróg/1172Wojna o ksztaBcenie jzykowe Praktyczny model HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/piotr-zbrog" \o "Wicej o Piotr Zbróg" Piotr Zbróg/1173Klucze do kultury Klasa 3. Podrcznik do ksztaBcenia jzykowego HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/krzysztof-kaszewski" \o "Wicej o Krzysztof Kaszewski" Krzysztof Kaszewski/ HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/magdalena-trysinska" \o "Wicej o Magdalena TrysiDska" Magdalena TrysiDska1174Klucze do kultury Klasa 3. Podrcznik do ksztaBcenia literacko-kulturowego HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/barbara-drabarek" \o "Wicej o Barbara Drabarek" Barbara Drabarek/ HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/izabella-rowinska" \o "Wicej o Izabella RowiDska" Izabella RowiDska/1175Nowa Przygoda z czytaniem klasa 3 gimnazjum nowe wydaniePrzygoda z czytaniem. Klasa 3 gimnazjum HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/janusz-detka" \o "Wicej o Janusz Detka" Janusz Detka/ HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/malgorzata-jas" \o "Wicej o MaBgorzata Jas" MaBgorzata Jas/ HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/piotr-zbrog" \o "Wicej o Piotr Zbróg" Piotr Zbróg/1176Nowa Przygoda z pisaniem klasa 3 gimnazjumPrzygoda pisaniem. Klasa 3 gimnazjum HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/piotr-zbrog" \o "Wicej o Piotr Zbróg" Piotr Zbróg/1177Malarstwo i rzezba. Scenariusze. Program zaj Zajcia artystyczne Malarstwo i rzezba. Scenariusze. Program zaj HYPERLINK "https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/autor/malgorzata-czuj" \o "Wicej o MaBgorzata Czuj" MaBgorzata Czuj/
1178UczeD w [wiecie warto[ciMaBgorzata Karwatowska5179Jzyk - komunikacja - media - edukacjaBronisBaw Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki (red.)1180Wiedza praktyczna nauczycielaIreneusz Kawecki1181Kultura wspóBczesna a wychowanie czBowieka
Dariusz Kubinowski2182Teksty kultury w szkolered. B.Myrdzik, L.Tymiakin1183Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnejDorota Pankowska1184Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice
-1185Sienkiewicz dzisiaj. Formy (nie)obecno[ci
-1186Horyzonty polonistyki W krgu edukacji jzyka i kultury-1187Zrozumie siebie i [wiatMyrdzik B10188NakBanianie subdyrektywne. Propozycja, pro[ba i rada w realizacjach mBodzie|y gimnazjalnej. Zagadnienia wybraneL.Tymiakin5189Czytanie tekstów kultury Metodologia badania metodykared. B.Myrdzik, I.Morawska5190Twórczo[ w szkole Rzeczywiste i mo|liwe aspekty zagadnienia red. B. Myrdzik, M. Karwatowska5191Relacje midzy kultur wysok i popularn w literaturze jzyku i edukacjired. B. Myrdzik, M. Karwatowska2CZZ 2
Dostawa podrczników metodycznych, szkolnych i zestawów wiczeD, itp. oraz materiaBów dydaktycznych do zaj dla Instytutu Filologii RomaDskiej UMCS, wykorzystywanych przy planowaniu zaj dydaktycznych na praktykach przez studentów

L.P.TYTUA
AUTORILOZ1Educazione Bilingue
A cura di Paolo E. Balboni12I ferri del mestiereM. Mezzadri13Insegnare italiano a stranieriDiadori P.14 HYPERLINK "http://www.italicus.com.pl/book.php?id=623" \o "88 suggerimenti didattici" Istruzioni per l'uso dell'italiano in classe 1. 88 suggerimenti didatticiBONACCI EDITORE15 HYPERLINK "http://www.italicus.com.pl/book.php?id=651" \o "111 suggerimenti didattici" Istruzioni per l'uso dell'italiano in classe 2. 111 suggerimenti didatticiBONACCI EDITORE
16
4FH( \ n p r „ 


:
@
B
Ö
Ø
8:@BÒÔøú
 º¼þZ\`bôö®°Öؤ¦ÄÆÒÔŒŽ÷ðè÷ð÷ðãÛÑÛƼ´¯´¨¨•¨¨¨¨¨¨•¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨hfÛhfÛ]jhfÛhfÛU hfÛhfÛ h\{Ê5hfÛhfÛ5hS|hS|56h„h=r56>*h„h=r56h„h=r\ hS|\h„hxY5 h„h=rh„h=r5:FH~p r „ 


,
:
úëßÔŹ­¢•ŒŒ• $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$dha$gdS| $„Vþ]„Vþa$gd=r „üdh]„ügd=r$„üdh]„üa$gd=r
$dha$gd=r „Vþdh]„Vþgd=r$„Vþdh]„Vþa$gd=rgd=r :
<
@
@G:11: $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
`ÚÞG:11: $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdì$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛÞàäÈÌG:11: $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdØ$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛÌÎÒ⤨G:11: $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdÄ$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛŽÜÞâävx ¢®°RT†º¼ÀÂXZ„†ŠŒ:-¨-ª-¾-À-€.ôíôíôíôíôíôíôíôíôíôíôíôíôíôíôíôíôåíôíôíôíôíôíôíôíôíôíôíôíôåíôíôíôíôíôíôåíôíôíôíôíôíôåíôíôíhfÛhfÛ] hfÛhfÛjhfÛhfÛUZR!†!¨!ð!$$($ööööé
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛ($*$0$’%”%G:1% $$Ifa$gdfÛ $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdL$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ”%È'Ì'Î'Ô'8)öé1éö·kd8 $$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛ8)****öé1é·kd$
$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛ*r+õhfÛhfÛ0Jš>?v?Â?"@b@t@Ô@Ö@–A˜AìAîAðAòAôAŠBŒB¶B¸B¼B¾BNCPCjClCpCrCüCþCDDDDD_D`DqDrDsDtDuDùîæùîÜØùîùîæùîÜØùÜØùÜØùÜùÜùÜùÜùÜùÍùîùîæîù½îùîùîùîùîùîùîùîùî¯ùîùîæîù½îhfÛhfÛ0J%5CJaJhfÛhfÛ0J$6CJ]aJhfÛhfÛ;\]hà>õhfÛhfÛ0J*B*phÿ(hfÛhfÛ0J#CJaJmHnH sHtH hfÛhfÛCJ hÉ"hfÛhfÛhfÛ;\hfÛhfÛ;\]jhfÛhfÛU hfÛhfÛ5$j&j,j~jlmG:$!
Æ.„dð$1$If`„gdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd´2$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛmDnHnJnPnöé1é·kd 3$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛPn$obpfpéàÓ
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛ!
Æ.„dð$1$If`„gdfÛ`pbpnp4q6q8q´q¶qÌqÎqÒqÔqTrVrprrrtr€rârärærbsdszs|s€s‚sŽsðsòsôsptrtˆtŠtŽttœtþtuu~u€u–u˜uœužuªuvv”v–v¬v®v²v´v4w6wPwRw`wxÆxÈxêxìxðxòxvyxy–y˜yóìãÒÇìǸÇìÇìǸÇóìãÒÇìǸÇìóìãÒÇìǸÇìóìãÒÇìǸÇìóìãÇìǸÇìÇìǸÇìãÇìǸÇìÇìǸÇhfÛhfÛ0J>*B*phÿjhfÛhfÛU hfÛhfÛ0J#CJaJnH tH hfÛhfÛCJ hfÛhfÛhfÛhfÛ0J#CJaJHfphpnp6qG:$!
Æ.„dð$1$If`„gdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdŒ4$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ6qtrxrzr€röé1é·kdx5$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛ€rär‚s†séàÓ
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛ!
Æ.„dð$1$If`„gdfÛ†sˆsŽsòsG:$!
Æ.„dð$1$If`„gdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdd6$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛòst”t–tœtöé1é·kdP7$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛœtužu¢uéàÓ
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛ!
Æ.„dð$1$If`„gdfÛ¢u¤uªuvG:$!
Æ.„dð$1$If`„gdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd*B*CJOJPJQJaJphÿ0hfÛhfÛ5B*CJOJQJaJmHphÿsH9jhfÛhfÛ5B*CJOJQJUaJmHphÿsH hfÛhfÛjhfÛhfÛUhfÛhfÛCJ:˜ƒ¸…¼…¾…Ä…öé1é·kdØ$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛŠT‹V‹Z‹éà×Ê
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛ $IfgdfÛ!
Æ.„dð$1$If`„gdfÛZ‹\‹b‹î‹G:$!
Æ.„dð$1$If`„gdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdœ?$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛŒ°Œ²Œ¸Œöé1é·kdˆ@$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛ¬Œ¸ŒþŒ~€–˜š¦ŽŽ”Ž–Ž´Ž¶ŽºŽÆŽÈŽùíäǯǯǯùä’y’_’yùA;jhfÛhfÛ56CJOJQJUaJmHnHsHtH3hfÛhfÛ0J5>*B*CJOJPJQJaJphÿ0hfÛhfÛ5B*CJOJQJaJmHphÿsH9jhfÛhfÛ5B*CJOJQJUaJmHphÿsH/hfÛhfÛ5CJOJQJaJmHnHsHtH8jhfÛhfÛ5CJOJQJUaJmHnHsHtHhfÛhfÛCJhfÛhfÛCJKH$\ hfÛhfÛ¸ŒšžéàÓ
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛ!
Æ.„dð$1$If`„gdfÛž ¦ŽG:$!
Æ.„dð$1$If`„gdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdtA$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛŽºŽ¾ŽÀŽÆŽöé1é·kd`B$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛȎ46êìðò\^z|~€êì
‘ ‘‘‘‘ˆ‘Š‘D’F’J’L’¶’¸’Ê’Ì’Ð’Ò’æȨÈæ‹r‹X‹r‹r‹X‹rQÈæȨÈæ‹r‹X‹r‹ hfÛhfÛ3hfÛhfÛ0J5>*B*CJOJPJQJaJphÿ0hfÛhfÛ5B*CJOJQJaJmHphÿsH9jhfÛhfÛ5B*CJOJQJUaJmHphÿsH>hfÛhfÛ0J56>*B*CJOJPJQJaJnHphÿtH;jhfÛhfÛ56CJOJQJUaJmHnHsHtH2hfÛhfÛ56CJOJQJaJmHnHsHtHƎð‘‘‘öíà(·kdLC$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛ $IfgdfÛ‘‘J’Ø“Ü“òéÝò dð$IfgdfÛ $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛҒ“R“T“V“X““ēԓ֓ؓš”œ”Þ”à”è•ê•ô–ö–——p—r—˜˜˜˜ ˜Š˜Œ˜çÊ°ÊçÊçÊ°Êç© ©ç©ˆ©ˆ©}©}n©}©QˆQ8jhfÛhfÛ5CJOJQJUaJmHnHsHtHhfÛhfÛ0J>*B*phÿjhfÛhfÛU/hfÛhfÛ5CJOJQJaJmHnHsHtHhfÛhfÛCJ hfÛhfÛ3hfÛhfÛ0J5>*B*CJOJPJQJaJphÿ9jhfÛhfÛ5B*CJOJQJUaJmHphÿsH0hfÛhfÛ5B*CJOJQJaJmHphÿsHܓޓ䓚”G:,
$7$8$H$IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd8D$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛš”œ”Þ”à”ä”éÛÒÅ
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ!
Æ.„dð$1$If`„gdfÛä”æ”씤•¦•G:,,
$7$8$H$IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd$E$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ¦•è•ê•î•ñèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛî•ð•ö•°–²–G:,,
$7$8$H$IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdF$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ²–ô–ö–ø–ñèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ $IfgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛø–ú–—˜G:,
$7$8$H$IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdüF$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛŒ˜¨˜ª˜®˜°˜™™,™.™0™ššššŒšŽšZ›\›^›`›Ê›Ì›è›ê›î›ð›Zœ\œpœrœvœxœâœäœôœöœtvèêîðZžáĬĬÄáĬ¥Œ¥¥r¥¥r¥¥r¥¥r¥¥r¥¥hfÛhfÛ0J>*B*phÿjhfÛhfÛU0hfÛhfÛ5B*CJOJQJaJmHphÿsH hfÛhfÛ/hfÛhfÛ5CJOJQJaJmHnHsHtH8jhfÛhfÛ5CJOJQJUaJmHnHsHtH;hfÛhfÛ0J5>*B*CJOJPJQJaJnHphÿtH,˜0™4™6™*B*\phÿjhfÛhfÛU hÉ"hfÛhfÛhfÛ0J@ hfÛhfÛhfÛhfÛ0J.J˜ÃÄ`ÄdÄöèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛdÄfÄnÄØÄG:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd*B*\phÿjhfÛhfÛU hfÛhfÛhfÛhfÛ0J.NÖÖÐØÔØØØöèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛØØÚØâبÛG:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd¬…$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ¨Û¬Û°Û²ÛºÛñä,ä·kd˜†$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛºÛtÞxÞ|ÞöèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛ|Þ~ކÞÐáG:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd„‡$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛÐáÔáØáÚáâáñä,ä·kdpˆ$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛâáÈäÌäÐäöèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛÐäÒäÚä¾çG:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd\‰$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ¾çÂçÆçÈçÐçñä,ä·kdHŠ$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛÐçžè¢è¦èöèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛ¦è¨è°èœëG:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd4‹$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛœë ë¤ë¦ë®ëñä,ä·kd Œ$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ®ë\ì^ìbìfìôëÝÐ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛ
$@&IfgdfÛ\ì^ìbìpìrìêîìîïï¸ïºï¼ïÀïÎïÐïòò"ò$ò¬ò®ò°ò´òÂòÄòôôöôõõ¢õ¤õ¦õªõööÜöÞöþö÷÷÷øøDøFøHøÄøÆøŠùŒùªù¬ù°ù²ùrútúŒúŽúúûûÌûÎûìûîûðû„ü†üFýHýdýfýhýæýèý¤þùðùåùåÕÍÕåùðùåùåÕÍÕåùðùåùåÕÍÕåùðùåùå¾åùåùå¾åðùåùå¾åùåùå¾åðùåùå¾åðùåùå¾åðùåùhfÛhfÛ0J>*B*phÿhfÛhfÛ\hfÛhfÛ0J>*B*\phÿjhfÛhfÛUhfÛhfÛ0J. hfÛhfÛKfìhìpì¼ïG:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd $$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ¼ïÀïÄïÆïÎïñä,ä·kdø$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛÎï°ò´ò¸òöèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛ¸òºòÂò¦õG:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdäŽ$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ¦õªõ®õ°õ¸õñä,ä·kdЏ$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ¸õöHøLøöèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛLøNøVøÄøG:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd¼$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛÄøú”ú–úžúñä,ä·kd¨‘$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛžúûðûôûöèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛôûöûþû„üG:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd”’$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ„ühýlýnývýñä,ä·kd€“$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛvýæý°ÿ´ÿöèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛ¤þ¦þÀþÂþÆþÈþŒÿŽÿ¬ÿ®ÿ°ÿ>@BD@BDèê²´ÔÖÚܨªÌÎÐÞÚÜàî𤦼¾ÀÂ.0øú  " 


<
>
@
B


 ’ ¸ º ¼ ¾ L N "
$
J
L
N
ôåôÞôÞôåôÕÞôÞôåôÞôÞôåôÕÞôÞôåôÞôÞôåôÕÞÃÞÕÞôÞôåôÞÕÞôÞôåôÞôÞôåôÞÕÞôÞôåôÞÕÞôÞôåôÞ"hfÛhfÛ56CJOJQJaJhfÛhfÛ0J. hfÛhfÛhfÛhfÛ0J>*B*phÿjhfÛhfÛUM´ÿ¶ÿ¾ÿ>G:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdl”$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ>DHJRñä,ä·kdX•$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛRèÐÔöèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛÔÖÞÚÜG:1( $IfgdfÛ $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdD–$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛÜàäæîñä,ä·kd0—$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛîîÂÆöèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛÆÈÐ.G:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd˜$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ.B
F
H
R
ñä,ä·kd™$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛR

¾ Â öèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛÂ Ä Ì L G:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdô™$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛN
P
$&LNPRöøÀÂâäæè´¶ØÚÜæ訪ÆÈÌ΂„šœ ¢Z\tvxz€‚68NPRT¾ÀtvŒŽ’ "öø "$øú "$ÈÊ’”´¶º¼ˆŠ¬®°²€ôíôÞôíÕíôíôÞôíôíôÞôÕíôíôÞôíôíôÞôíôíôÞôíÕíôíôÞôíÕíôíôÞôíÕíôíôÞôíôíôÞôÕíôíôÞôíôíôÞôíÕíhfÛhfÛ0J.hfÛhfÛ0J>*B*phÿ hfÛhfÛjhfÛhfÛUTL RVX`ñä,ä·kdàš$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ`öÜàöèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛàâêæG:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd̛$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛæz~€ˆñä,ä·kd¸œ$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛˆ€TXöèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛXZb¾G:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd¤$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ¾’–˜ ñä,ä·kdž$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ  $(öèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛ(*2ÈG:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd|Ÿ$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛȲ¶¸Àñä,ä·kdh $$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛÀ€ öèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛ€‚:*B*CJOJPJQJaJphÿ"hfÛhfÛ56CJOJQJaJ+jhfÛhfÛ56CJOJQJUaJhfÛhfÛ0J.hfÛhfÛ0J>*B*phÿ hfÛhfÛjhfÛhfÛU0  ¼ G:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdT¡$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ¼ !”!–!ž!ñä,ä·kd@¢$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛž!‚"n#p#t#öíßÒ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛ $IfgdfÛt#v#~#°#G:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd,£$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ°#Þ#â#ä#ì#ñä,ä·kd¤$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛì#:$œ$ $öèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛ $¢$ª$æ$G:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd¥$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛæ$% %%%ñä,ä·kdð¥$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ%l%n%”%˜%òéÛÎ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛ B¤$If\$gdfÛ˜%š%¢%Ò%G:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdܦ$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛÒ%& &&&ñä,ä·kdȧ$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ&v&˜&œ&öèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛœ&ž&¦&''G:1( $IfgdfÛ $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd´¨$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ¦&'''&'z'|'€'þ'(T(V(Z)\)
* *Ö*Ø*¸+º+À+Â+Æ+Ð+à+°-²-´-ä-ê- .
.$.(.*.>.?.ëâÙÒëÒÙÒÙÒÙÒÙÒÙÒÙÒÙÒËļ±§–Ž‡{p{p‡e‡h„hM'¹mH sH h„hM'¹mH
sH
h„hM'¹\mH
sH
h„hM'¹h„hM'¹5 h„hS|hS|h=r56hS|hS|56h„h=r56>*hà>õ56>* h„h=r h„h€» hfÛhfÛhfÛhfÛ0J.hfÛhfÛsH(hfÛhfÛ5B*CJOJQJaJphÿ$''''&'ñä,ä·kd ©$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ&'z'|'€'„'öíßÒ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛ $IfgdfÛ„'†'Ž'þ'G:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdŒª$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛþ'((((ñä,ä·kdx«$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ(B(V(\(öèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛ\(^(f(F)G:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kdd¬$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛF)\)`)b)j)ñä,ä·kdP­$$If–FÖÖ\”ÿ7FX Ü#£„
t Ö0ÿÿÿÿÿÿöH$ööÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ4Ö4Ö
laöpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿytfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛj)Ö) **öèÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ
$7$8$H$IfgdfÛ $IfgdfÛ***˜*G:1 $IfgdfÛ
„Vþ$If]„VþgdfÛ·kd >AA88, Warszawa 2003Dobrowolski J.18"CA>2:0. CAA:89 O7K: XXI 25:0, Warszawa 2003Dobrowolski J.19200 wiczeD z gramatyki jzyka rosyjskiego, Warszawa 2006Dobrowolski J.110Akcent w jzyku rosyjskim. wiczenia praktyczne, Warszawa 2002Dziewanowska D.111wiczenia z gramatyki praktycznej jzyka rosyjskiego, cz. I, Warszawa 1999GoBubiewa A., Kowalska N.112 CAA:89 O7K: A53>4=O, Warszawa 1998GoBubiewa A., Kowalska N.113wiczenia z fonetyki jzyka rosyjskiego, ToruD 1994Grzybowski S114 CAA:89 O7K:. >43>B>28B5;L=K5 43>B>28B5;L=K5 @>H> @CAA:89 O7K:?, WrocBaw 1997Misig D118"K 70 8;8 ?@>B82? MateriaBy uzupeBniajce. Jzyk rosyjski, Warszawa 2003Pado .119Repetytorium tematyczno-leksykalne, PoznaD 2002Szczygielska S.120Repetytorium tematyczne-leksykalne, PoznaD 2001Zlusarski Sz., Tiereszczenko I.1210209B5 ?>3>2>@82K5 2AB@5G8 1,2,3 (+ ksi|ka dla nauczyciela+ wiczenia + CD), Warszawa 2002.Dbrowska H., Zybert M240-:A?548F8O kurs kontynuacyjny. Liceum i technikum. Podrcznik z wiczeniami cz. 1,2,3+ ksi|ka dla nauczyciela+ wiczenia + CD, Wyd. JukaDosz J. Gregorczyk J., Szubska J.241@825B, Cz[ 1,2,3 (+ ksi|ka dla nauczyciela+ wiczenia+ CD), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995Figarski W.242 CAA:89 O7K: ?>-=>2>
kecioren evden eve nakliyat gaziantep evden eve nakliyat mardin evden eve nakliyat alucrabeylikduzu escort beylikduzu escort bayan hacklink hacklink