mesteri - Transindex

Hiszen e filozófia szerint az adott távoktatási ?szervezet maga határozza meg saját ...... Tout comme dans le positionnement progressif des exemples, des exercices et des devoirs. ... Celle-ci accompagnait le devoir corrigé et évalué par note.


un extrait du documentBABEª-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
(UNIVERSITATEA BABE^-BOLYAI)


Biológia és Geológia Kar (Facultatea de Biologie-Geologie)

nð ðAz intézmény címe:
410087 Kolozsvár, str. Republicii nr. 44
Tel.: 0264-431858, 0264-405334
E-mail: bioge@bioge.ubbcluj.ro
Honlap: http://tbs.ubbcluj.ro

nð ðTandíj: 400 ¬

Mesteri programokHelyek számaOktatási információkTandíjmentesTandíjasNyelvSzemeszterSejtbiológia és molekuláris biotechnológia
Biologie celular _i biotehnologie molecular75román2/nappaliVédett fajok
Biocenologie _i gestiunea ariilor protejate75francia2/nappaliSzisztémikus ökológia és a biológiai változatosság tartósítása
Ecologie sistemic _i conservarea biodiversitcii75román2/nappaliGenetikai mérnöki
Inginerie genetic75román2 / nappaliA sejt változásai
Biotransformrile celulare75román2/nappaliFöldi és vízi ökológia
Ecologie terestr _i acvatic75magyar2/nappaliMicrofaciesuri carbonatice75román2/nappaliPlant Genetic Engineering75angol2/nappaliIntegrated Geological Studies75angol2/nappali
nð ðFelvételi információk:
Beiratkozás: 2004. szeptember 6-9., a Kar titkárságán
Az elsQ eredmények kifüggesztése: 2004. szeptember 10.

nð ðVizsgainformációk:
Biocönológia és a védett területek igazgatása 2004. szeptember 8 - interjú
A sejt változásai 2004. szeptember, 9 óra interjú
Microfaciesuri carbonatice 2004. szeptember, 10 óra - interjú
A sejt változásai 2004. szeptember 10, 9 óra - szaktantárgy vizsga

nð ðTandíj: 200 ¬ / szemeszter
Business Kar (Facultatea de Business)

nð ðAz intézmény címe:
410087 Kolozsvár, str. Învctorului nr. 4
Tel.: 0264-599170, 592 971
E-mail: HYPERLINK "mailto:istgeosecretariat@uoradea.ro" tbs@tbs.ubbcluj.ro
http://tbs.ubbcluj.ro

nð ðTandíj: 500 ¬ / év

Mesteri programokHelyek számaOktatási információkTandíjmentesTandíjasNyelvSzemeszterÜzleti adminisztráció
Administrarea afacerilor650román2/nappaliSzálloda-menedzment
Management hotelier750román2/nappali

nð ðÁltalános tudnivalók:
Beiratkozás: 2004. szeptember 6-9., a Kar titkárságán
Az elsQ eredmények kifüggesztése: 2004. szeptember 10.
A végleges eredmények kifüggesztése: 2004. szeptember 13.


nð ðFelvételi kritériumok:
a) Az egyetemi alapképzési áltag: legalább 7,00. Ez a záróvizsga (a tanulmányi évek és a záróvizsga jegyeinek átlaga), illetve a záróvizsgát nem tett évfolyamok végzQsei számára a tanulmányi évek jegyeinek, valamint az államvizsga-dolgozat osztályzatának számtani középarányosa.

Az átlag alapján megállapított pontszámok:
- 7,00 és 8,49 közötti átlag 5 pont
- 8,50 és 8,99 közötti átlag 10 pont
- 9,00 és 9,49 közötti átlag 20 pont
- 9,50 és 9,79 közötti átlag 30 pont
- 9,80 és 9,99 közötti átlag 40 pont
- 10,00 átlag                    50 pont

b) Minden jelentkezQnek valamilyen idegen nyelvtudást (angol, francia, német, olasz, spanyol) igazoló bizonyítvánnyal kell rendelkeznie. A dosszié több nyelvvizsga-bizonyítványt is tartalmazhat.
A nyelvvizsga-bizonyítványhoz kapcsolódó kérelmek ugyanazok, mint az 1. illetve 2. mellékletben említettek.
A nyelvvizsga-bizonyítványokra kapható maximális pontszám a következQ:
-         1 nyelvvizsga-bizonyítvány - 10 pont
-         2 nyelvvizsga-bizonyítvány - 20 pont
-         3 nyelvvizsga-bizonyítvány - 30 pont

c) Azok a jelentkezQk, akik szakfolyóiratokban vagy a Tanügyminisztérium által elismert kiadók köteteiben publikáltak, 10 pontot kapnak (csatolni kell a dolgozatok kivonatát vagy a fénymásolatát).

d) A belföldi és külföldi köz- illetve magánintézményekben és nemzetközi intézményekben folytatott szakmai gyakorlatot vagy gyakornokságot igazoló bizonyítványok (az egyetemi szakmai gyakorlat kivételével) 10 pontot érnek (ideértve a nyári egyetemeken való részvételt, külföldi ösztöndíjakat stb.).

Megj: A maximális pontszám (maximális tanulmányi átlag és 3 nyelvvizsga-bizonyítvány, kutatás stb.) 100 pont:
1) 10-es tanulmányi átlag                      50 pont
2) 1. nyelvvizsga-bizonyítvány               10 pont
3) 2. nyelvvizsga-bizonyítvány               10 pont
4) 3. nyelvvizsga-bizonyítvány               10 pont
5) tudományos tevékenység                   10 pont
6) szakmai gyakorlatot stb. igazoló bizonyítványok 10 pont
ÖSSZESEN: 100 pont
A pontok jegyekben való kifejezése a következQképpen történik: 100 pont 10-esnek felel meg, a többi jegy esetében a megfeleltetési algoritmust arányosan számítják ki.


nð ðFelvételihez szükséges iratok:
- Licensz (vagy egyetem elvégzését igazoló) diploma vagy licenszvizsga-igazolvány (eredeti vagy hitelesített másolat);
- születési bizonyítvány (hitelesített másolat);
- személyazonossági fénymásolata;
- orvosi bizonyítvány (eredeti);
- két személyazonossági típusú fénykép;
- anyakönyvi kivonat (eredeti vagy hitelesített másolat) vagy bizonyítvány (eredetiben);
- nyelvvizsga-bizonyítvány;
- egyéb igazoló iratok: publikációk, szakmai gyakorlatot igazoló bizonyítványok stb.

nð ðBeiratkozási illeték: 700.000 lej (400.000 lej felvételi díj + 300.000 lej feldolgozási díj)


Európai Tanulmányok Kar (Facultatea de Studii Europene)

nð ðAz intézmény címe:
410087 Kolozsvár, str. Emmanuel de Martonne nr. 1
Tel.: 0264-405300/5931, 0264-593770, 0264-590251
E-mail: euro@euro.ubbcluj.ro
Honlap: http://euro.ubbcluj.ro

nð ðTandíj: 400 ¬ / év

Mesteri programok
A programért felelQs tanár neve és/vagy elérhetQségeHelyek számaOktatási információkTandíjmentesTandíjasNyelvSzemeszterÖsszehasonlító európai tanulmányok
Studii europene comparate dr. Maria Bîrsan ( HYPERLINK "mailto:ltiplea@euro.ubbcluj.ro" ltiplea@euro.ubbcluj.ro)2010román
francia2/nappaliNémet tanulmányok
Studii germane
dr. Szegedi Edit ( HYPERLINK "mailto:edit2966@yahoo.com" edit2966@yahoo.com)105román
német2 / nappaliAmerikai tanulmányok
Studii americane
dr. Marus Jucan ( HYPERLINK "mailto:ltiplea@euro.ubbcluj.ro" ltiplea@euro.ubbcluj.ro)105román
angol2/nappaliAntropológia és multikulturalizmus-tanulmányok
Antropologie _i studii multiculturale
dr. Ioan Cuceu (euro@euro.ubbcluj.ro)105román
angol2/nappaliMunka és humán erQforrások
Munc _i resurse umane
dr. Elena Porumb (euro@euro.ubbcluj.ro)1010román
angol2/nappaliTársadalmi nem, különbségek és egyenlQtlenségek
Gen, diference, inegalitci
Magyari-Vincze EnikQ, ( HYPERLINK "mailto:gender_cluj@yahoo.com" gender_Kolozsvár@yahoo.com, HYPERLINK http://www.gender.salve.ro http://www.gender.salve.ro)105román
angol2/nappaliMenedzsment
Management performant
dr. Nicoleta Paina (npaina@euro.ubbcluj.ro)nincs50román2/nappaliKultúramenedzsment
Management cultural
dr. Mircea Maniu ( HYPERLINK "mailto:euro@euro.ubbcluj.ro" euro@euro.ubbcluj.ro)15*25román
angol4/nappaliEurópai vállalkozások és programmenedzsment
Afaceri europene _i management de programe
dr. Elena Porumb ( HYPERLINK "mailto:euro@euro.ubbcluj.ro" euro@euro.ubbcluj.ro)15*40román
angol4/nappali* a tandíjmentesség csak az elsQ tanévre vonatkozik

nð ð Felvételi információk:
Összehasonlító európai tanulmányok
Felvételi feltételek: írásbeli az irodalomjegyzék alapján, interjú, francia írásbeli és
interjú
Az írásbeli irodalomjegyzéke:
1. Andrei Marga: Filosofia unificrii europene, Kolozsvár-Napoca, 1995.
2. Jean-Baptiste Duroselle: L'idée de l'Europe dans l'histoire, Paris, 1965.
3. N. Pun _i A.C. Pun: Istoria constructiei europene, I II. kötet, Kolozsvár-Napoca, 2000.
Német tanulmányok
Felvételi: írás- és szóbeli német nyelvbQl és a német kultúra ismeretébQl.
Amerikai tanulmányok magiszteri képzés
Felvételi: írásbeli és szóbeli, amely az angol nyelv ismeretét és az amerikai kultúra
ismeretét méri fel.
Ez utóbbihoz kötelezQ irodalom: Commager, Henry Steele, The American Mind, New Haven, London, Yale University, 1976.
Antropológia és multikulturalizmus-tanulmányok
Felvételi: írásbeli az irodalomjegyzék alapján és szóbeli.
Az írásbeli irodalomjegyzéke:
1. Jean Copans: Introducere în etnologie si antropologie, Polirom, Ia_i, 1999. 168
oldal
2. Magyari-Vincze EnikQ, Colin Quigley, Gabriel Troc: Întâlniri multiple, EFES 2000.
3. Kligman Gail: Nunta mortului, Polirom, Ia_i, 1998. 1,2,4 fejezetek
4. Verdery Katherine: Socialismul ce a fost si ce urmeaz, Institutul european, Iasi,
2003. 4 fejezet
Munka és humán erQforrások
Felvételi: írásbeli vizsga az irodalomjegyzék alapján, valamint nyelvvizsga szükséges
1. Elena Marilena Porumb: Managementul resurselor umane, EFES, Kolozsvár Napoca, 2001.
2. Paul Kirkbridge: Human Resource Management in Europe, Perspectives for the
1990, London, Routledge, 1994.
3. Aurel Manolescu: Managementul resurselor umane, Editura Economica,
Bukarest, 2001.
Társadalmi nem, különbségek és egyenlQtlenségek
Szóbeli vizsga: a társadalmi nem szakirodalma alapján, valamint kutatási terv bemutatása
Menedzsment
Felvételi: írásbeli egy ajánlott irodalomjegyzék alapján, illetve interjú.
Kultúramenedzsment
Felvételi: írásbeli vizsga a menedzment alapjaiból, illetve interjú
Európai vállalkozások és programmenedzsment
Felvételi: szándéknyilatkozat, írott terv (intézményfejlesztés EU-s kontextusban), illetve interjú


Bölcsészettudományi Kar (Facultatea de Litere)

nð ðAz intézmény címe:
410087 Kolozsvár, str. Horea nr. 31
Tel.: 0264-532238, fax: 0264-432303
E-mail: lett@lett.ubbcluj.ro
Honlap: http://lett.ubbcluj.ro

nð ðTandíj: 400 ¬ / év

Mesteri programok és a programért felelQs tanárokHelyek számaOktatási információkTandíjmentesTandíjasNyelvSzemeszterFordítás terminológiai tanulmányok
Traductologie terminologie
dr. Gheorghe Lascu104angol
francia
német2/nappaliKonferencia-tolmácsolás
Interpretariat de conferinc104angol
francia
német2/nappaliRomán irodalom, modernitás és európai kontextus. Interdiszciplináris perspektíva
Literatur român, modernitate _i context european. Perspectiv interdisciplinar
dr. Ioana Both104román
francia
olasz2/nappaliKéptörténet Eszmetörténet
Istoria imaginilor Istoria ideilor
dr. Corin Braga124román*2/nappaliA nyelvelmélet aktuális irányzatai
Tendince actuale în teoria limbajului
dr. ^tefan Oltean104angol
francia2/nappaliAmerikai nyelvészeti és irodalmi tanulmányok
Studii de literatur _i de lingvistic american
dr. Virgil Stanciu104angol2/nappaliBrit kulturális tanulmányok
Studii culturale britanice
dr. Mihai Zdrenghea104angol2/nappaliÍr tanulmányok
Studii irlandeze
dr. Liviu Cotru104angol2/nappaliFrankofon irodalmak kultúraközti párbeszéd
Literaturi francofone dialog intercultural
dr. Rodica Pop104francia2/nappaliInterkulturalitás-tanulmányok
Studii de interculturalitate
dr. Elena Viorel104német2/nappaliAz olasz kultúra Európában
Cultura italian în Europa
dr. Helga Tepperberg84olasz2/nappaliSzláv kultúra és civilizáció
Cultur _i civilizacie slav
dr. Marius Ilie Oros104orosz
román2/nappaliA román nyelv dinamikája és diskurzuselemzés
Dinamica limbii române _i analiza discursului
dr. Elena Drago_104román2/nappaliIntegralista tanulmányok
Studii integraliste
dr. Mircea Borcil104román2/nappaliKultúrfilozófia és elQadómqvészet
Filosofia culturii _i artele spectacolului
dr. Maria Petreu104román
francia
angol2/nappaliNéprajz
Etnografie
dr. Keszeg Vilmos104magyar2/nappaliAntropológiai lingvisztika
Lingvistic antropologic
dr. Péntek János104magyar2/nappaliIrodalom és társadalom
Literatur _i societate
dr. Egyed Emese104magyar2/nappaliAz irodalmi értékek kanonizációja
Strategii de canonizare a valorilor literare
dr. Horváth Andor104magyar2/nappali* külföldi hallgatóknak, a diákok nyelvén

nð ðFelvételi információk:
Fordítás terminológiai tanulmányok és Konferencia-tolmácsolás
Beiratkozási határidQ: 2004. szeptember 1-5.
A vizsga idQpontja: 2004. szeptember 9-10. (Konferencia-tolmácsolás: 8.: írásbeli, 9-10.: szóbeli)

nð ðA felvételi vizsga módja:
Fordítás terminológiai tanulmányok
Felvételi: írásbeli (egy idegen nyelv), szóbeli fordítás, számítógépes szövegszerkesztés, szóbeli (terminológiai terv megvédése)
Felvételi témakör: sokszínq civilizációk és a fordítás; a fordítás folyamata; a fordítás kidolgozása
Felvételi irodalom (megtalálható a román könyvtárban, a Referenciák címszó alatt, a Mesteri képzés irattartóban, valamint a LMA – Alkalmazott Modern Nyelvek – Dokumentációs Központjában):
ARNTZ, Reiner, Heribert PICHT, Einführung in die terminologiearbeit, Georg Olms, Hidesheim, 1995. FORNA, Petru, Probleme de teoria si practica traducerii literare, Studia, Kolozsvár-N apoca, 1998. GALLIX, François, Walsh, Michael, La Presse économique, Hachette, 1991-1-93, cap. 1, pp. 5-22. MOUNIN, Georges, Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, 1963, cap. 5, pp. 225-241. REICHLING, Alain, „Le contexte du Projet Terminologie”, în Terminologie et traduction, nr.1/1998, pp. 167-171 REICHLING, Alain, „Gestion centrale de la terminologie, EURODICAUTOM et ses outils satellites” în ROBINSON, Douglas, Becoming a Translator, Routledge, 1997, cap. 4, pp. 93-108. SAGER, Juan C., A Practical Course in Terminology Processing, John Benjamins, Amsterdam, 1990. Terminologie et traduction, nr.1/1998, pp. 172-201. SAUER-STIPPERGER, Rosemarie, „Probleme der automatischen Sprachverarbeitung” în Terminologie et traduction, nr.1/1998, pp. 172-201.

Konferencia-tolmácsolás
Felvételi módja: fordítás, illetve interjú, pszichológiai teszt, írásbeli

nð ðEgyéb információk
Beiratkozáskor a dosszinénak tartalmaznia kell:
1. beiratkozási qrlap
2. szakmai önéletrajz
3. egyetemi oklevél (eredeti)
4. szándéknyilatkozat
5. egy fénykép
6. érettségi oklevél (eredeti)
7. korábban szerzett mesteri oklevél (indokolt esetben)

Irodalom és társadalom
A felvételi irodalomjegyzéke:
Révai Miklós: A magyar szép toll, Révai Zoltán, Akadémiai, Bp., 1973.
Knapp Éva: Emblematikus eszközök a 17–18. századi magyarországi irodalomban, ItK 2000, 1–23.
Koncz Attila: Hitvitázó tudomány vagy tudományos hitvita? (Káldi György és
Dengelegi Péter polémiája), ItK 2000, 669–694.
KüllQs Imola, ElQszó In: Közköltészet I. Mulattatók RMKT XVIII. sz., Balassi, Bp., 2001, 17 36.
***: Társadalmi kommunikáció, szerk. Béres István Horányi Özséb, Osiris, Bp., 2001.
***: Confessional Identity in East-Central Europe, eds. Maria Craciun et al.,
Ashgate, Aldershot, 2002.
***: Nagyari József tábori prédikációi (1681 1683), s. a. r., jegyz., bev. tan. GyQri L. János, Debrecen, 2002.
Imre N. Zoltán: Nemzeti kánon és nemzeti színház. Vita a Bánk bán 1930-as
centenáriumi mise en scene-jérQl, Literatura 2002/3, 170 190.
Madas Edit: Középkori prédikációirodalmunk történetébQl. A kezdetekrQl a XIV. század elejéig, Debrecen, 2002.
Z. Varga Zoltán: Az önéletírás-kutatások néhány aktuális kérdése In Helikon.
Irodalomtudományi Szemle 203/3, 247 257.
***: A magyar színjáték honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István
tiszteletére, szerk. Demeter Júlia, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003.


Fizika Kar (Facultatea de Fizic)

nð ðAz intézmény címe:
410087 Kolozsvár, str. Mihail Koglniceanu nr. 1
Tel.: 0264-405300/5176
E-mail: phys@phys.ubbcluj.ro
Honlap: http://phys.ubbcluj.ro

nð ðTandíj: 200 ¬ / szemeszter

Mesteri programokHelyek számaOktatási információkTandíjmentesTandíjasNyelvSzemeszterOxidikus anyagok fizikája
Fizica materialelor oxidice88román
angol4/nappaliAtomi és nukleáris módszerek a környezet vizsgálatában
Metode atomice _i nucleare în studiul mediului88román
angol4/nappaliBiofizika és orvosi fizika
Biofizic _i fizic medical98román
francia4/nappaliKomputacionális fizika
Fizic computacional99angol4/nappaliFejlett anyagok tudománya és technológiája
^tiinca _i tehnologia materialelor avansate88angol4/nappaliA szilárd testek fizikája
Fizica corpului solid99francia4/nappali
nð ðA felvételi vizsga módja:
Írásbeli és szóbeli vizsga két szaktantárgyból, valamint idegen nyelv-tudást ellenQrzQ beszélgetés

Földrajz Kar (Facultatea de Geografie)

nð ðAz intézmény címe:
410087 Kolozsvár, str. Clinicilor nr. 5 7
Tel.: 0264-592214, 0264-591807
E-mail: admit@geografie.ubbcluj.ro
Honlap: http://www.geografie.ubbcluj.ro

Mesteri programokHelyek számaOktatási információkTandíjmentesTandíjasNyelvSzemeszterNépességföldrajz és régiófejlesztés
Geografie uman _i dezvoltare regional1010román
angol2/nappaliA hidroklimatikus erQforrások felmérése és integrált felhasználása
Evaluarea _i gestiunea integrat a resurselor hidroclimatice1010román2/nappaliExtrém földrajzi jelenségek és veszélyeik
Fenomene geografice extreme _i riscuri asociate1010román2/nappaliRegionális fejlesztés
Dezvoltare regional1010francia2/nappaliVidékigazgatás és humán erQforrások
Administrarea teritoriului _i a resurselor umane1010angol2/nappaliGeomorfológiai rendszerek és modellek
Sisteme _i modele geomorfologice1010román2/nappaliIntegrált GIS használata területtervezésben
GIS integrat în planning teritorial1010román2/nappaliTurisztikai elQrejelzés és szervezés
Prospectare _i amenajare turistic1010román2/nappaliFejlQdési erQforrások használata
Gestiunea resurselor de dezvoltare1010magyar2/nappaliFöldrajz100román3/nappaliPosztgraduális szakosodási programok*Helyek számaOktatási információkTandíjmentesTandíjasNyelvSzemeszterFöldrajz
Geografie–10románFöldraj
Geografie–5magyarFöldrajz – idegen nyelv
Geografie – limb strin 15Vidéktervezés
Planning teritorial 10román* A következQ szakok végzettjeinek: a) Geoinformálás és Turisztikai FQiskola (A turizmus földrajza, Románia regionális földrajza) és b) Térképészet és Kataszter FQiskola (Térképészet és Románia regionális földrajza)

nð ðFelvételi információk:
Beiratkozási illeték: 500.000 lej
A beiratkozás idQpontja (mindkét posztgraduális képzési formába): 2004. február 1 július 2. (postai úton), illetve 2004. szeptember 2 8. között az egyetemnél (Felvételi Irodában)
Beiratkozáskor szükséges iratok:
1. beiratkozási qrlap
2. személyi igazolvány-típusú fénykép
3. nyelvvizsga-oklevél
4. az illeték befizetését igazoló számla (vagy a díj kifizetése alóli mentességet igazoló dokumentum)

nð ðVizsga módja:
Népességföldrajz és régiófejlesztés
írásbeli – Románia népességföldrajza (2004. szeptember 9.)
szóbeli – Regionális földrajz (2004. szeptember 10.)
Ajánlott irodalom:
Cianga, N. (2002), România. Geografia Turismului (partea întâi, EPUC, Kolozsvár).
Claval, P. (1993), Initiation a la Geographie Regionale, Nathan, Paris.
Cocean, P. (2002), Geografie Regional. Evolucie, concepte metodologice, EPUC, Kolozsvár.
Mihailescu, V. (1968), Geografia Teoretic, Edit. Academiei, Bucure_ti.
Nimigeanu, V. (2001), România: populacie, a_ezri, economie, Edit Univ. Al. I. Cuza, Ia_i.
Pop P. Gr. (1986, 1988), România. Geografie Economic, partea I-a _i a II-a, Edicia a II-a, Kolozsvár.
Pop P. Gr. (2000), Carpacii _i Subcarpacii României, EPUC, Kolozsvár-Napoca.
Pop P. Gr. (2001), Depresiunea Transilvaniei, EPUC, Kolozsvár-Napoca.
*** (1984), Geografia României II., Geografia Uman _i Economic, Edit. Academiei, Bucure_ti.
*** (1987), Geografia României III., Carpacii Românesti _i Depresiunea Transilvaniei, Edit. Academiei, Bucure_ti.
A hidroklimatikus erQforrások felmérése és integrált felhasználása
írásbeli a hidroklimatikus erQforrások integrált felhasználása (2004. szeptember 9.)
Ajánlott irodalom:
Bethemont, J.(1999), Les grands fleuves. Entre nature e societe, Armand Colin, Paris
Farcas, I. (1990), Structura _i dinamica atmosferei, Universitatea Babes-Bolyai , Kolozsvár (cap. 3)
Farcas, I. (1999), Clim urban, Edit. Casa Crcii de _tiinc, Kolozsvár (cap. 1, 2)
Farcas, I., Adina-Eliza Croitoru (2003), Poluarea atmosferei _i schimbrile climei, Edit. Casa Crcii de _tiinc, Kolozsvár (cap. 3)
Farcas, I., Holobâca, I.H., Alexe, M. (2003), Clima local _i microclima, Edit. Casa Crcii de _tiinc, Kolozsvár (cap. 2)
Pop, Gh. (1988), Introducere în meteorologie _i climatologie, Editura Tehnic, Bucure_ti.
Sorocovschi, V., Buta, I. (1994), Hidrometrie (msurtori _i calcule), Universitatea Babes-Bolyai , Kolozsvár
Sorocovschi, V. (2002), Hidrologia uscatului, partea I-a, Edit. Casa Crcii de _tiinc, Kolozsvár
Sorocovschi, V. (2002), Hidrologia uscatului, partea a II-a, Edit. Casa Crcii de _tiinc, Kolozsvár
Ujvári, I. (1972), Geografia apelor României, Editura . ^tiincific, Bucure_ti
Extrém földrajzi jelenségek és veszélyeik
írásbeli Kockázatos természeti jelenségek (2004. szeptember 9.)
Ajánlott irodalom:
Balteanu, D., Radita, A. (2001), Hazarde naturale _i antropice, Editura Corint, Bucure_ti
Bryant, E.A. (1991), Natural Hazards, Cambridge University Press
Dauphiné, A. (2001), Risques et catastrophes, Armand Colin, Paris
Grecu, Florina (1997), Fenomene naturale de risc, geologice _i geomorfologice, Edit. Universitcii din Bucure_ti
Irimus, I. A. (1997), Cartografiere geomorfologic, Kolozsvár
Mac, I. (2003), ^tiinca mediului, Editura Europontic, Kolozsvár
Moldovan, F. (2003), Fenomene climatice de risc, Editura Echinox, Kolozsvár
Sorocovschi, V. (2002), editor, Riscuri si catastrofe, Edit. Casa Crcii de _tiinc, Kolozsvár
Sorocovschi, V. (2002), editor, Riscuri si catastrofe, vol. II, Edit. Casa Crcii de _tiinc, Kolozsvár
Surdeanu, V. (1998), Geografia terenurilor degradate. Alunecri de teren, Editura Presa Universitar Clujean, Kolozsvár
Regionális fejlesztés
szóbeli kizáró jellegq vizsga francia nyelvbQl (2004. szeptember 9.)
írásbeli Románia regionális földrajza (2004. szeptember 10.)
Vidékigazgatás és humán erQforrások
szóbeli angol nyelven A földrajzi tér szervezése, Településföldrajz és a Politikai földrajz tantárgyak anyagából (2004. szeptember 9.)
Geomorfológiai rendszerek és modellek:
írásbeli – Általános geomorfológia (2004. szeptember 9.)
Integrált GIS használata területtervezésben
írásbeli – Földrajzi informatikai rendszerek (2004. szeptember 9.)
Turisztikai elQrejelzés és szervezés
írásbeli A turizmus általános földrajza (2004. szeptember 9.)
szóbeli A romániai turizmus földrajza (2004. szeptember 10.)
Ajánlott irodalom:
Cazes, G. (1989), Le tourisme international: mirage ou strategie de'avenir?, Edit. Hotier, Paris.
Cazes, G. (1992), Les tourisme dans le monde, in Enciclopedie de Geographie, Edit. Economica, Paris.
Cândea Melinda, Erdeli, G., Simon Tamara (2001), România, Potentialul turistic si turism, Edit. Univ. Bucure_ti.
Cianga, N. (1997, 1998), Turismul din Carpatii Orientali. Studiu de Geografie Umana, Edit. Presa Universitara Kolozsváreana, Kolozsvár-Napoca.
Cianga, N. (2001, 2002), România. Geografia turismului (partea întâi), Editura Presa Universitara Kolozsváreana, Kolozsvár-Napoca.
Cocean, P. (1997), Geografia Turismului Românesc, Edit. "Focul Viu", Kolozsvár-Napoca.
Cocean, P., Vlasceanu, Gh., Negoiescu, B. (2002), Geografia Generala a Turismului, Meteor Press, Bucure_ti.
Cristureanu Cristina (1992), Economia si politica turismului international, Casa Editoriala pentru Turism, Abeona, Bucure_ti.
Lozato-Giotard, G., P. (1993), Geographie du tourisme, Masson, Paris.
Muntele, I., Iatu, C. (2003), Geografia turismului (concepte, metode si forme de manifestare spatio-temporala), Ed. Sedcom Libris, Iasi.
Raboca, N., Cianga, N., Pacurar, Al. (2001), Geografie Economica, "Vasile Goldis" University Press, Arad.
Susan Aurelia (1980), Geografia turismului, Univ. "Babes-Bolyai", Kolozsvár-Napoca (litografiat).
Williams, st. (1998), Tourism Geography, Ed. Routlege, London and New York.
*** (1984), Geografia României, II, Geografie Umana si Economica, Edit. Academiei R.S. România, Bucure_ti.
FejlQdési erQforrások használata
szóbeli Területrendezés (2004. szeptember 9.)
Földrajz
felvételi: a záróvizsga-jegy alapján (2004. szeptember 9.)
Posztgraduális szakosodási programok
írásbeli 2004. szeptember 9.


Görög Katolikus Hitoktatói Kar
(Facultatea de Teologie Greco-catolic)

nð ðAz intézmény címe:
400001 Kolozsvár, str. Mocilor nr. 26
Tel.: 0264 599 579, fax: 0264 590 714
E-mail: others@gct.ubbcluj.ro
www.gct.ubbcluj.ro

nð ðTandíj: 400 ¬ / év Kolozsvár, 300 ¬ / év Nagyvárad

Mesteri programokHelyek számaOktatási információkTandíjmentesTandíjasNyelvSzemeszterKeresztény archeológia
Arheologie cre_tin103román2/nappaliAz Egyesült Román Egyház története Nagyvárad
Istoria Bisericii Române Unite125román2/nappaliGörög-katolikus liturgikus teológia
Teologie liturgic greco-catolic125román2/nappali
nð ðFelvételi információk:
Beiratkozás: 2004. szeptember 9-10.
Beiratkozási illeték: 600 000 lej
VizsgaidQszak: 2004. szeptember 13-15.
Vizsga módja: írásbeli

nð ðEgyéb információk:
Keresztény archeológia
I. A Régi Egyház története
Biserica cre_tinã în epoca apostolicã (sec. I)
Biserica cre_tinã în perioada persecuciei (sec. II-IV)
Evolucia Biserici cre_tine în sec. IV-VI (de la religie licitã la religie oficialã)
Ajánlott irodalom:
S.B. Da_cov, Diccionar de împãraci bizantini. Traducere de Viorica Onofrei _i D. Onofrei, Bukarest 1999
E. Stein, Histoire du Bas Empire, I-II Paris 1959
A.H.M. Jones, The Later Roman Empire, 284-602, I-III, Oxford 1964
Ph. Aries, G. Duby, Istoria viecii private. De la imperiul roman la anul 1000, vol. I-II, traducere de I Herdan, Bukarest 1994
L. Duchesne, L histoire ancienne de l Église, I-III, Paris 1923-1929
J. Zeiller, L Empire romain et l Église, Paris 1928
J. Daniélou, H.I. Marrou, Nouvelle histoire de l Église, I, De l origine à Saint Grégoire le Grand, Paris 1967
H.I. Marrou, Biserica în Antichitatea târzie, 303-604, Bukarest 1999
L. Hertling S.J., Istoria Bisericii, Ed. Îngrijitã _i trad. de pr. prof. dr. E. Dumea, Ia_i 1998
II. Bevezetés az archeológiába
Elemente de arheologie (definicia _tiincei, metode de prospectare; caracterul metodelor de prospectare)
Materialul arheologic _i importanca lui pentru interpretarea istoricã
Arta _i arhitectura cre_tinã (iconografie _i simbolism, instrumentarul bisericesc vechi)
Ajánlott irodalom :
H. Leclercq, F. Cabrol – Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, Paris
*** Dictionnaire de théologie catholique, Paris
R. Cagnat-V. Chapot, Manuel d’archéologie romaine, I-II, Paris 1916-1920
D. Tudor, Arheologie romanã, Bukarest 1976
G. Rachet, Universul arheologiei. Tehnicã. Istorie. Bilanc, vol. I-II Traducere de R. Florescu _i Gloria Ceacalopol, Bukarest 1977
G. Webster, Practical Archeaeology. An Introduction to Archaeological Field-Work and Excavation, London 1963
L. Frederic, Manuel pratique d archéologie. Troisième édition revue et argumenté, Paris 1967
H. Leclercq, Manuel d’archéologie chrétienne depuis l’origine jusqu’au VIIIème siècle, Paris 1907
F.W. Deichmann, Archeologia cristiana, Roma 1993
A. Peraté, L’archéologie chrétienne, Paris 1892
J. Daniélou, Simbolurile cre_tine primitive, traducerea de Anca Opric _i Eugenia Arjoca Ieronim, Timi_oara 1998
V. Pârvan, Contribucii epigrafice la istoria cre_tinismului daco-roman, Bukarest 1911
Gudea, Nicolae Ghiurco, Ioan, Din istoria cre_tinismului la români. Mãrturi arheologice, Nagyvárad 1988 / Kolozsvár-Napoca 2002
Az Egyesült Román Egyház története
I. Az Egyesült Román Egyház története
Unirea Bisericii Române_ti din Transilvania cu Biserica Romei
Biserica român Unit în timpul episcopilor Ioan Bob _i Alexandru Lemeni
Ajánlott irodalom:
Biserica Român Unit. Dou sute cincizeci de ani de istorie, Madrid, 1952, reprint Kolozsvár-Napoca 1998
Petru Maior, Istoria Istoria Bisericii Românilor, vol. 1, Bukarest, 1995
Silvestru Augustin Prundu_, Clemente Plianu, Catolicism _i ortodoxie româneasc, Kolozsvár-Napoca, 1994
Zenovie Pâcli_anu, Istoria Bisericii Române Unite, ed. O. Bârlea, vol. I II, München, 1995
Iacob Radu, Istoria Diecezei Române Unite a Orzii Mari 1777-1922, Nagyvárad, 1932
Blaga Mihoc, Justicie _i moralitate, Nagyvárad, 2000
Gheorghe Gorun, Biserica româneasc _i societatea transilvnean. Studii de istorie a Bisericii Române Unite, Nagyvárad, 2002
Remus Câmpeanu, Elitele române_ti din Transilvania veacului al XVIII-lea, Kolozsvár-Napoca 2000.
Blaga Mihoc, Biseric _i societate în nord-vestul României, editura Logos 94, Nagyvárad, 2003.
II. I. és II. Vatikáni Zsinat
Episcopii români la Conciliul Vatican I
Conciliul Vatican II _i problemele lumii contemporane
Ajánlott irodalom:
Nicolae Boc_an, ioan Cârj, Biserica Român Unit la Conciliul Vatican I, Kolozsvár-Napoca, 2001
Conciliul Vatican II, Bukarest 1999
Görög-katolikus liturgikus teológia
I. Dogmatikus teológia
Sacramentele Bisericii
Constitucia dogmatic despre Biseric Lumen Gentlum
Pzrcederea Spiritului Sfânt în tradiciile rsritene _i apusene
Ajánlott irodalom:
Catehismul Bisericii Catolice, Bukarest 1993
Conciliul Vatican II. Contitucii, decrete, declaracii, Nyiregyhaza, 1990
E. Ferenc, Sfânta Euharistie: sacramental sacrificiului, Rduci, 1988 (litogr.)
Al. Buzalic, Teologia Transcedental, Nagyvárad, 2003
T. Spidlik, Spiritualitatea rsritului cre_tin, I-II, Nagyszeben, 1997-1998
J.Y. Congar, Je crois en I Esprit Saint, I-III, Paris, 1980
E. Ferenc, Dumnezeul cel viu unic _i întreit în personae, Ia_i, 1997
R. Gibellini, Panorama de la Theologie au XX-e siecle, Paris, 1994
D. Stniloaie, Teologie dogmatic ortodox, I-III, Bukarest, 1997
II. Liturgikus teológia
Liturghia bizantin istoric, structur _i semnificacii
Sacramentele inicierii cre_tine necessitate, definicii, semnificacii
Taina Euharistiei
Ajánlott irodalom:
I. Mrtinc, Scheme de teologie fundamental, Bukarest, 1993
Euhologiu, Blaj, 1941
Tipic bisericesc, Blaj, 1938
Orologhion, Blaj-Roma, 1990
Ch. Schoenborn, Icoana lui Hristos, Bukarest 1996
E. Brani_te, Litrugic general, Bukarest, 1980
E. Brani_te, Liturgic special, Bukarest, 2002
CCEO, Kolozsvár, 2002
T. Spidlik, Spiritualitatea rsritului cre_tin, -, Nagyszeben, 1997-1998


Jogtudományi Kar (Facultatea de Drept)

nð ðAz intézmény címe:
400098 Kolozsvár, str. Avram Iancu nr. 11
Tel.: 0264 595 504, 405 300 / 5354, fax: 0264 405 321
E-mail: law@law.ubbcluj.ro
www.law.ubbcluj.ro

nð ðTandíj: 500 ¬ / év

Mesteri programokHelyek számaOktatási információkTandíjmentesTandíjasNyelvSzemeszterKözösségi intézmények és szabályozások
Institucii _i norme publice2010román2/nappaliBüntetQjogi tudományok és kriminalisztika
^tiince penale _i criminalistic2010román2/nappaliMagánjogi intézmények
Institucii de drept privat2010román2/nappaliDroit prive comapre1010francia
angol2/nappaliA jogi és politikai tárgyalások1010francia2/nappali
nð ðFelvételi információk
Beiratkozás: 2004. szeptember 1-5.
A vizsga idQpontja: 2004. szeptember 7.
A vizsga módja: írásbeli.
Beiratkozási illeték: 1 300 000 lej
Beiratkozáskor szükséges iratok:
Kitöltött jelentkezési qrlap
Érettségi diploma vagy annak megfelelQje eredetiben
Egyetemi diploma és anyakönyvi kivonat eredetiben
A nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
Születési bizonyítvány hitelesített másolata
3 személyazonossági igazolvány típusú fénykép
Beiratkozási illeték kifizetését igazoló nyugta (kezelési költség – 300.000 lej és - felvételi díj - 1 000 000 lej; ez alól nincs mentesség)
1 boríték
nyelvvizsga-bizonyítvány (Összehasonlító magánjog szakirány esetében – francia vagy angol nyelv; A jogi és politikai tárgyalások szakirány esetében – francia nyelv)

nð ðA felvételi vizsga tematikája
Közösségi intézmények és szabályozások
I. A köztisztviselQi státus Romániában
Ajánlott irodalom:
Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici cu modificarile aduse prin Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a funcaiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (M.O., P.1, nr. 279/21.04.2003) Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, editia a 3-a, Editura ALL BECK, 2002, p. 523-620. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Cordial Lex, 2001, p.413-457. Verginia Vedinas, Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, comentata, Editura Lumina Lex, 2000. Anton Trailescu, Drept administrativ, tratat elementar, Editura ALL BECK, 2002, p.104-182.
II. A közösségi jog alapvetQ elvei
Ajánlott irodalom:
O. Manolache, Drept comunitar, Editia a III-a, Editura ALL Beck, Bucure_ti, 2001, p. 49 - 58, p. 68 - 75. R. Munteanu, Drept european, Editura Oscar Print, Bucure_ti, 1996, p. 332-368. C. Leicu, Drept comunitar, Editura Lumina Lex, 1998, p. 41- 44. D. C. Dragos, Drept comunitar european, Editura Accent, Kolozsvár-Napoca, 2003, p. 118 - 126.
BüntetQjogi tudományok és kriminalisztika
I. A büntetQjogi törvények alkalmazásának területi határai
II. A bqnözés általános elmélete
Ajánlott irodalom:
F. Streteanu, Drept penal, partea generala 1, Ed. Rosetti, Bucure_ti, 2003
III. A bqnözés szakaszai
IV. A bqnözések egysége és sokfélesége
V. A bqnözQk sokfélesége
VI. EnyhítQ és súlyosbító körülmények
VII. Biztonsági lépések
Ajánlott irodalom:
M. Basarab, Drept penal, partea generala, Ed. Lumina Lex, Bucure_ti, 2001, vol. I II. C. Mitrache,Drept penal roman, partea generala, Casa de Editura si Presa Sansa SRL, Bucure_ti,2002.
Magánjogi intézmények
Ajánlott irodalom:
L. Pop, Drept civil, Teoria generala a obligatiilor, Editura Lumina Lex, Bucure_ti, 2000 C. Statescu, C. Barsan, Tratat de drept civil. Toria generala a obligaTiilor, Editura ALL, Bucure_ti, 1992 (sau una din editiile ulterioare) Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucure_ti, 1999 (sau una din editiile ulterioare) Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, Editura Actami, Bucure_ti, 1999 (sau una din editiile ulterioare) D. Chirica, Drept civil. Contracte speciale, Editura Lumina Lex, Bucure_ti, 1997 D. Chirica, Drept civil. Succesiuni si testamente, Editura Rosetti, Bucure_ti, 2003
Droit prive compare
Ajánlott irodalom:
François Terre, Philippe Simler, Droit civil. Les obligations , Dalloz, Paris, 1995 Remy Cabrillac, Droit des obligations, Dalloz, Paris, 1996 Alain Benabent, Droit civil. Les obligations, Montchrestien, Paris, 1997 Valerie Toulet, Droit civil. Obligations. Responsabilite civile, 1998 Christian Larroumet, Droit civil. Les obligations. Regime general, Economica, Paris, 2000 Gerard Legier, Droit civil. Les obligations, Dalloz, Paris, 2001 Didier Luzeaux, Droit des obligations, Foucher 2001 Marc Mignot, Les obligation soidaires et les obligations in solidum en droit prive, Dalloz, Paris, 2002

Kémia és Vegyészmérnöki Kar
(Facultatea de Chimie _i Inginerie Chimic)

nð ðAz intézmény címe:
410087 Kolozsvár, str. Arany János 11
Tel.: 0264 591 998, 593 833, 593 877, 593 844, 590 818
 HYPERLINK http://www.chem.ubbcluj.ro/index1024.html www.chem.ubbcluj.ro

nð ðTandíj: 500 ¬ / év

Mesteri programokHelyek számaOktatási információkTandíjmentesTandíjasNyelvSzemeszterMagas szintq organikus kémia
Chimie organic avansat85angol2/nappaliOrganometalikus és alkalmazott koordinatív kémia
Chimie organomentalic _i coordonativ aplicat85angol2/nappaliModern módszerek a környezet minQségének ellenQrzésében és értékelésében
Metode moderne pentru controlul calitcii _i evaluarea mediului85angol2/nappaliAlkalmazott elektrokémia
Electrochimie aplicat
dr. S. Agachi85angol2/nappaliMagas szintq folyamatmérnöki
Inginerie de proces avansat
dr. I. Haiduc85angol2/nappaliModern szintézistechnikák a vegyészetben
Tehnici moderne de sintez în chimie210magyar
angol2/nappali
nð ðFelvételi információk
Beiratkozási határidQ: 2004. március 1 július 16. (postai úton); 2004. szeptember 1-3. (a Kar titkárságán)
Beiratkozási illeték: beiratkozási 250 000 + folyósítás 300 000 = 550 000 lej
A beiratkozási dossziénak tartalmaznia kell:
Beiratkozási qrlap
A beiratkozási illeték kifizetéét igazoló számla
Személyazonosság-típusú fénykép
Nyelvvizsga-oklevél
A vizsga idQpontja: 2004. szeptember 6-10.
Vizsga módja: írásbeli (70%), szóbeli (30%) + angol nyelvvizsga-oklevél
Eredmények kifüggesztése: 2004. szeptember 14.


Környezettudományi Kar (Facultatea de ^tiinc a Mediului)

nð ðAz intézmény címe:
410087 Kolozsvár, str. M. Koglniceanu u. 4
Tel.: 0264 405 316, fax: 0264 591 906
E-mail: HYPERLINK "mailto:secretariat@enviro-ubbcluj.ro"secretariat@enviro-ubbcluj.ro
www.enviro-ubbcluj.ro

nð ðTandíj: 400 ¬ / év

Mesteri programok
A programért felelQs tanár neveHelyek számaOktatási információkTandíjmentesTandíjasNyelvSzemeszterA környezet tudománya
^tiinca mediului
dr. Iustinian Petrescu915román2/nappaliKörnyezetbiztosítás és veszélyfelmérés
Evaluarea riscului _i securitatea mediului
dr. Alexandru Ozunu615román2/nappaliAtom- és sejti módszerek a környezet tanulmányozásában
Metode atomice _i nucleare în studiul mediului815román2/nappaliA természeti erQforrások kezelése és védelme
Gestiunea _i proteccia resurselor naturale612angol2/nappaliAz ipari környezet higiéniája
Igiena mediului industrial513angol2/nappali
nð ðFelvételi információk
Beiratkozási határidQ: 2004. szeptember 6-17.
Beiratkozási illeték: 500 000 lej
Vizsga módja: írásbeli az ajánlott irodalom alapján (A környezet tudománya, a Környezetbiztosítás és veszélyfelmérés, valamint A természeti erQforrások kezelése és védelme programok esetében) + interjú a jelentkezQ terveirQl
Atom- és sejtmódszerek a környezet tanulmányozásában szóbeli: Atom- és sejtfizika (50%) + kutatási terv (50%)
Az ipari környezet higiéniája szóbeli: a szakdolgozat témájából kollokvium (50%) + kutatási terv (50%)

nð ðA vizsga irodalma
A környezet tudománya
Ajánlott irodalom:
A. Environment & Progress vol.1/2003
1.Cosma, C., Ristoiu, D., Baciu C., Cercetri asupra radonului în România, p. 131 - 138;
2. Ristoiu, D., Cosma, C., Feurdean, V., Cozar, O., Ristoiu, T., The use of the stable isotopes in the waters monitoring, p. 445-451;
B. Environment & Progress vol.2/2004
1. Bican-Bri_an, N., Petrescu, I., Horvath, I., Implicacii ale prezencei _i valorificrii srii asupra mediului în aria Sovata Praid (judecel Mure_ _i Harghita), p. 43-50;
2. Fabian, A., Petrescu I., Mediul urban Aspecte teoretice _i practice, p. 117-127;
3. Haiduc, A., Bobo_, L. D., Oltean, A., Haiduc, I., Poluancii aerului de interior, p. 153-158;
4. Har, N., Rusu, A.-M., Ardelean, L., Comtx¨ªìðòô º æ ø "
$
&
(
*
8
B
D
F
H
°
²
 ¶ Þ à R ~ € b
Š
Œ
Ö
^†ˆòT|~üõïõéõÙËÅ»±¦±¦›õÙËś›õ†õ†õ€zõ€zõ€zõ€zõ€zõ€zõ€zõ
hFlk0J1
hFlk0J
hFlk0J15hFlk0J-OJQJmHsHhFlk0J-5mHsHhFlk0J-6mHsHhFlk0J-mHsHhFlk0J0mHsH
hFlk0JhFlk0J0OJQJmHsHhFlk0J0CJOJQJmHsH
hFlk0J.
hFlk0J/
hFlk0J-5hFlk0:tvxîð l ª è $
&
F
H
l
†
°
úõðããÚÍÈÈÈÈã¿ã®šš$„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„Çÿa$gdFlk„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„ÇÿgdFlk„`„gdFlkgdFlk „„^„`„gdFlk„Çÿ]„ÇÿgdFlk „Çÿ„Çÿ]„Çÿ^„ÇÿgdFlk3gdFlk,gdFlkgdFlk1u1v1¢1£1¤1»1¼1¾1Ù1Ú1~2¦2ª2à2â2j3’3–3Î3Ð3–4˜4ì4î4ð4$5&5*5,5x5z5|5°5²5¶5ì5î5-6C6E6^6_6˜6™6Â6Ã6Ä6Ø6Ù6Û6ø6ù6X8Z8¬8øìøìæàÙæìøÊìøìæàÙæøæàÙæøæàÙæìø»ìøìæìø¬ìøìæàÙæøæàÙæìøìøìæàÙæìøjyhFlk0J 6Uj˜hFlk0J 6Uj½hFlk0J 6UjæhFlk0J 6U
hFlk0J-5
hFlk0J1
hFlk0J jhFlk0J 6U
hFlk0J 6>=1>1S1d1¾1Á1VEEE1$„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„Çÿa$gdFlk„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„ÇÿgdFlk¨kdê$$If–l4ÖÖr”ÿ½ b&n€)
ÿÿÿÿÿÿÿÿ€àÿÿÿÿÿÿÿÿ€Åÿÿÿÿÿÿÿÿ€Äÿÿÿÿÿÿÿÿ€HÿÿÿÿÿÿÿÿÖ0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö
laöf4Á1Ã1É1Ï1Ù1Ú1ëëëëB¨kdÉ$$If–l4ÖÖr”ÿ½ b&n€)
ÿÿÿÿÿÿÿÿ€àÿÿÿÿÿÿÿÿ€Åÿÿÿÿÿÿÿÿ€Äÿÿÿÿÿÿÿÿ€HÿÿÿÿÿÿÿÿÖ0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö
laöf4$„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„Çÿa$gdFlkÚ12^2ª2°2´2À2Ì2à2îîîÚÚÚÚÚ$„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„Çÿa$gdFlk„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„ÇÿgdFlkà2â23F3–3œ3VEEE1$„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„Çÿa$gdFlk„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„ÇÿgdFlk¨kdÅ$$If–l4ÖÖr”ÿ½ b&n€)
ÿÿÿÿÿÿÿÿ€àÿÿÿÿÿÿÿÿ€Åÿÿÿÿÿÿÿÿ€Äÿÿÿÿÿÿÿÿ€HÿÿÿÿÿÿÿÿÖ0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö
laöf4œ3¢3®3º3Î3Ð3ëëëëB¨kdÁ$$If–l4ÖÖr”ÿ½ b&n€)
ÿÿÿÿÿÿÿÿ€àÿÿÿÿÿÿÿÿ€Åÿÿÿÿÿÿÿÿ€Äÿÿÿÿÿÿÿÿ€HÿÿÿÿÿÿÿÿÖ0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö
laöf4$„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„Çÿa$gdFlkÐ304h4¶5¼5À5Ì5Ø5ì5îîîÚÚÚÚÚ$„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„Çÿa$gdFlk„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„ÇÿgdFlkì5î566E6K6VEEE1$„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„Çÿa$gdFlk„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„ÇÿgdFlk¨kd$$If–l4ÖÖr”ÿ½ b&n€)
ÿÿÿÿÿÿÿÿ€àÿÿÿÿÿÿÿÿ€Åÿÿÿÿÿÿÿÿ€Äÿÿÿÿÿÿÿÿ€HÿÿÿÿÿÿÿÿÖ0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö
laöf4K6N6T6^6_6r6ëëëB1„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„ÇÿgdFlk¨kd}$$If–l4ÖÖr”ÿ½ b&n€)
ÿÿÿÿÿÿÿÿ€àÿÿÿÿÿÿÿÿ€Åÿÿÿÿÿÿÿÿ€Äÿÿÿÿÿÿÿÿ€HÿÿÿÿÿÿÿÿÖ0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö
laöf4$„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„Çÿa$gdFlkr6†6Û6ß6â6è6î6ø6îîÚÚÚÚÚ$„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„Çÿa$gdFlk„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„ÇÿgdFlkø6ù6%748Þ8æ8VEEE1$„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„Çÿa$gdFlk„Çÿ„Çÿ$If]„Çÿ^„ÇÿgdFlk¨kdP$$If–l4ÖÖr”ÿ½ b&n€)
ÿÿÿÿÿÿÿÿ€àÿÿÿÿÿÿÿÿ€Åÿÿÿÿÿÿÿÿ€Äÿÿÿÿÿÿÿÿ€HÿÿÿÿÿÿÿÿÖ0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö
laöf4¬8®8°8Ø8Ú8Þ899‚9†9ˆ9Š9¶9¸9þ9¼:¾:Þ
kecioren evden eve nakliyat gaziantep evden eve nakliyat mardin evden eve nakliyat alucrabeylikduzu escort beylikduzu escort bayan hacklink hacklink