Göz Bilimi Sözlü?ü - Türk Oftalmoloji Derne?i

Bir sözcük içinde e, i, ae, oe ve y harflerinden önce gelirse s okunur. d. ... 1. Terimler ??ngilizce/ Türkçe kar??l???: Anlam veya aç?klamas?? ?eklinde verilmi?tir. ...... Berlin's / Berlin ödemi: Göz küresinin künt yaralanmas? sonucu özellikle arka kutupta meydana gelen retina ..... Exercises, eye/ göz egzersizleri: Bkz. Orthoptics.un extrait du document....