Sports Performance Breakthrough Beet The Competition Naturally ...

Ki?ilere tan?nan ö?retmenlik yetkilerinin yanl??, eksik, fazla kullan?m?ndan do?acak sorumluluklar ilgililere aittir ve verilen yetkilerin durdurulmas? , geri al?nmas? Bakanl?k yetkisindedir. 1. ...... *These exercises shall be demonstrated at the skill test for the single-pilot multi - engine class rating. instructor rating. SECTION 6.un extrait du document....