To lubi?! - Teksty i zadania. Podr?cznik do j. polskiego ... - UMCS

TAINE, H. Idealul în art? : din filozofia artei / H. Taine. ? [S. l.] : Bibliotec? pentru to?i, [ ...... Petite grammaire francaise : avec exercices corriges / Eve-Marie Halba.un extrait du documentZa??cznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Dostaw? podr?czników metodycznych,
szkolnych i zestawów ?wicze? oraz materia?ów dydaktycznych (tj. p?yt
edukacyjnych, programów multimedialnych), w ramach realizacji projektu pn.
"www.praktyki.wh.umcs" - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk
pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS (oznaczenie sprawy: PN/10-
2011/WH) CZ??? 1
Dostawa podr?czników metodycznych, szkolnych i zestawów ?wicze?, itp. dla
Instytutu Filologii Polskiej UMCS, wykorzystywanych przy planowaniu zaj??
dydaktycznych na praktykach przez studentów.
|LP. |TYTU?: |AUTOR: |ILO??:|
|1 |Arcydzie?a malarstwa |Alina KOWALCZYKOWA |1 |
| |Materia?y z dziejów sztuki, | | |
|2 |?wiczymy czytanie ze |Gra?yna BOGUCKA, Janusz |1 |
| |zrozumieniem |WOJCZAKOWSKI | |
| |Testy i zadania dla szkó? | | |
| |ponadgimnazjalnych | | |
|3 |Galeria. Sztuka patrzenia |Maria POPRZ?CKA |1 |
|4 |Gombrowicz w szkole, czyli |Stanis?aw BORTNOWSKI |1 |
| |ferdydurkizm | | |
|5 |Jest tyle do powiedzenia! |Teresa KOSYRA-CIE?LAK, |5 |
| |Klasa I gimnazjum, cz. 1 |Teresa MARCISZUK, Aneta | |
| | |ZA?AZI?SKA | |
|6 |Jest tyle do powiedzenia! |Teresa KOSYRA-CIE?LAK, |5 |
| |Klasa I gimnazjum, cz. 2 |Teresa MARCISZUK, Aneta | |
| | |ZA?AZI?SKA | |
|7 |Jest tyle do powiedzenia! |T1eresa KOSYRA-CIE?LAK, |5 |
| |Klasa II gimnazjum, cz. 1 |Teresa M1ARCISZUK, Aneta | |
| | |ZA?AZI?SKA | |
|8 |Jest tyle do powiedzenia! |Teresa KOSYRA-CIE?LAK, |5 |
| |Klasa II gimnazjum, cz. II |Teresa MARCISZUK, Aneta | |
| | |ZA?AZI?SKA | |
|9 |Jest tyle do powiedzenia! |Teresa KOSYRA-CIE?LAK, |1 |
| |Zeszyt ?wicze?. |Teresa MARCISZUK, Aneta | |
| |?wiczenia, klasa I gimnazjum, |ZA?AZI?SKA | |
| |cz. 1 | | |
|10 |Jest tyle do powiedzenia! |Teresa KOSYRA-CIE?LAK, |1 |
| |Zeszyt ?wicze? ?wiczenia, klasa|Teresa MARCISZUK, Aneta | |
| |I gimnazjum, cz. 2 |ZA?AZI?SKA | |
|11 |Jest tyle do powiedzenia! |Teresa KOSYRA-CIE?LAK, |1 |
| |Zeszyt ?wicze? ?wiczenia, | | |
| |klasa II gimnazjum, cz. 1 | | |
|12 |Jest tyle do powiedzenia! |Teresa KOSYRA-CIE?LAK, |1 |
| |Zeszyt ?wicze? | | |
| |?wiczenia, klasa II gimnazjum, | | |
| |cz. 2 | | |
|13 |Jest tyle do powiedzenia! |- |1 |
| |Zeszyt ?wicze? ?wiczenia, klasa| | |
| |III gimnazjum, cz. 1 | | |
|14 |Jest tyle do powiedzenia! |- |1 |
| |Zeszyt ?wicze? ?wiczenia, klasa| | |
| |III gimnazjum, cz. 2 | | |
|15 |Jest tyle do powiedzenia! |Teresa KOSYRA-CIE?LAK, |5 |
| |Klasa III gimnazjum, cz. 1 |Teresa MARCISZUK, Aneta | |
| | |ZA?AZI?SKA | |
|16 |Jest tyle do powiedzenia! |Teresa KOSYRA-CIE?LAK, |5 |
| |Klasa III gimnazjum, cz. 2 |Aneta ZA?AZI?SKA | |
| |podr?cznik |Krzysztof BIEDRZYCKI | |
|17 |Jest tyle do powiedzenia! Dla |- |1 |
| |nauczyciela. Scenariusze | | |
| |lekcji, karty pracy | | |
| |Klasa II gimnazjum, cz. 1 | | |
|18 |Jest tyle do powiedzenia! Dla |- |1 |
| |nauczyciela. Przewodnik | | |
| |metodyczny, scenariusze lekcji,| | |
| |karty pracy | | |
| |Klasa I gimnazjum, cz. 1 | | |
|19 |Jest tyle do powiedzenia! Dla |- |1 |
| |nauczyciela. Scenariusze | | |
| |lekcji, karty pracy | | |
| |Klasa I gimnazjum, cz. 2 | | |
|20 |Jest tyle do powiedzenia! Dla |- |1 |
| |nauczyciela. Scenariusze | | |
| |lekcji, karty pracy | | |
| |Klasa II gimnazjum, cz. 2 | | |
|21 |Jest tyle do powiedzenia! Dla |- |1 |
| |nauczyciela. Scenariusze | | |
| |lekcji, karty pracy | | |
| |Klasa III gimnazjum, cz. 1 | | |
|22 |Jest tyle do powiedzenia! Dla |- |1 |
| |nauczyciela. Scenariusze | | |
| |lekcji, karty pracy | | |
| |Klasa III gimnazjum, cz. 2 | | |
|23 |Jest tyle do powiedzenia! |- |1 |
| |Program nauczania j?zyka | | |
| |polskiego w gimnazjum | | |
|24 |Jest tyle do powiedzenia! Testy|- |1 |
| |progowe | | |
|25 |Przesz?o?? to dzi?. Literatura |Krzysztof Mrowcewicz |5 |
| |- j?zyk - kultura, klasa 1, | | |
| |cz??? 1 | | |
|26 |Przesz?o?? to dzi?. Literatura |Krzysztof Mrowcewicz |5 |
| |- j?zyk - kultura, klasa 1, | | |
| |cz??? 2 | | |
|27 |Przesz?o?? to dzi?. Literatura |Aleksander Nawarecki, |5 |
| |- j?zyk - kultura, klasa 2, |Dorota Siwicka | |
| |cz??? 1 | | |
|28 |Przesz?o?? to dzi?. Literatura |Ewa Paczoska |5 |
| |- j?zyk - kultura, klasa 2, | | |
| |cz??? 2 | | |
|29 |Przesz?o?? to dzi?. Literatura |Jacek Kopci?ski |5 |
| |- j?zyk - kultura, klasa 3 | | |
|30 |4 x Nobel |pod red. Gra?yny i Feliksa |1 |
| | |Tomaszewskich | |
|31 |J?zyk polski na maturze. |Teresa KOSYRA-CIE?LAK, |1 |
| |Arkusze maturalne |Bo?ena WELTER, Zofia | |
| | |STAROWNIK | |
|32 |Kino bez tajemnic |Piotr SITARSKI, Ewelina |1 |
| | |NURCZY?SKA-FIDELSKA, Konrad| |
| | |KLEJSA, Tomasz K?YS | |
|33 |Lekcje pisania - dla |Teresa MICHA?KIEWICZ |1 |
| |gimnazjalistów i nie tylko, | | |
|34 |Lekcje z lektur? - dla |Maria BIERNACKA-DRABIK |1 |
| |gimnazjalistów | | |
|35 |Literatura, filozofia, mit |Piotr MARCISZUK |1 |
|36 |Nowe lekcje z lektur? Dla |Maria BIERNACKA-DRABIK |1 |
| |gimnazjalistów | | |
|37 |Nowe spory, nowe scenariusze |Stanis?aw BORTNOWSKI |1 |
|38 |Pakiet serii "Szkolna |- |4 |
| |Biblioteka Humanisty" | | |
|39 |"Pami?? i to?samo??" na |- |1 |
| |lekcjach polskiego | | |
| |(interpretacje, materia?y | | |
| |metodyczne) | | |
|40 |Poeci patrz?... Obrazy - |Aneta GRODECKA |1 |
| |wiersze - komentarze | | |
|41 |Prawie wszystko o Biblii |Anna ?WIDERKÓWNA |1 |
|42 |Romantyzm. Nowe spojrzenie |Alina KOWALCZYKOWA |1 |
|43 |Scenariusze pó?wariackie, czyli|Stanis?aw BORTNOWSKI |1 |
| |o poezji wspó?czesnej w szkole | | |
| | | | |
| |pod red. Teresy Marciszuk | | |
| |Spotkania nie tylko literackie | | |
|44 |Spotkania nie tylko literackie |pod red. Teresy MARCISZUK |1 |
|45 |?wiat Biblii i kultura antyku |Krzysztof MROWCEWICZ |1 |
| |Materia?y
....