mesteri - Transindex

Hiszen e filozófia szerint az adott távoktatási ?szervezet maga határozza meg saját ...... Tout comme dans le positionnement progressif des exemples, des exercices et des devoirs. ... Celle-ci accompagnait le devoir corrigé et évalué par note.un extrait du document
BABEª-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
(UNIVERSITATEA BABE?-BOLYAI)
BIOLÓGIA ÉS GEOLÓGIA KAR (FACULTATEA DE BIOLOGIE-GEOLOGIE) ? Az intézmény címe:
410087 Kolozsvár, str. Republicii nr. 44
Tel.: 0264-431858, 0264-405334
E-mail: bioge@bioge.ubbcluj.ro
Honlap: http://tbs.ubbcluj.ro ? Tandíj: 400 E |Mesteri programok |Helyek száma|Oktatási |
| | |információk|
| |Tandíjm|Tandí|Nyelv|Szemes|
| |entes |jas | |zter |
|Sejtbiológia és |7 |5 |román|2/napp|
|molekuláris | | | |ali |
|biotechnológia | | | | |
|Biologie celular? ?i | | | | |
|biotehnologie molecular? | | | | |
|Védett fajok |7 |5 |franc|2/napp|
|Biocenologie ?i gestiunea| | |ia |ali |
|ariilor protejate | | | | |
|Szisztémikus ökológia és |7 |5 |román|2/napp|
|a biológiai változatosság| | | |ali |
|tartósítása | | | | |
|Ecologie sistemic? ?i | | | | |
|conservarea | | | | |
|biodiversit??ii | | | | |
|Genetikai mérnöki |7 |5 |román|2 / |
|Inginerie genetic? | | | |nappal|
| | | | |i |
|A sejt változásai |7 |5 |román|2/napp|
|Biotransform?rile | | | |ali |
|celulare | | | | |
|Földi és vízi ökológia |7 |5 |magya|2/napp|
|Ecologie terestr? ?i | | |r |ali |
|acvatic? | | | | |
|Microfaciesuri |7 |5 |román|2/napp|
|carbonatice | | | |ali |
|Plant Genetic Engineering|7 |5 |angol|2/napp|
| | | | |ali |
|Integrated Geological |7 |5 |angol|2/napp|
|Studies | | | |ali | ? Felvételi információk:
Beiratkozás: 2004. szeptember 6-9., a Kar titkárságán
Az els? eredmények kifüggesztése: 2004. szeptember 10. ? Vizsgainformációk:
Biocönológia és a védett területek igazgatása - 2004. szeptember 8 -
interjú
A sejt változásai - 2004. szeptember, 9 óra - interjú
Microfaciesuri carbonatice - 2004. szeptember, 10 óra - interjú
A sejt változásai - 2004. szeptember 10, 9 óra - szaktantárgy vizsga ? Tandíj: 200 E / szemeszter
Business Kar (Facultatea de Business) ? Az intézmény címe:
410087 Kolozsvár, str. Înv???torului nr. 4
Tel.: 0264-599170, 592 971
E-mail: tbs@tbs.ubbcluj.ro
http://tbs.ubbcluj.ro ? Tandíj: 500 E / év |Mesteri programok |Helyek száma|Oktatási |
| | |információk|
| |Tandíjm|Tandí|Nyelv|Szemes|
| |entes |jas | |zter |
|Üzleti adminisztráció |6 |50 |román|2/napp|
|Administrarea afacerilor | | | |ali |
|Szálloda-menedzment |7 |50 |román|2/napp|
|Management hotelier | | | |ali | ? Általános tudnivalók:
Beiratkozás: 2004. szeptember 6-9., a Kar titkárságán
Az els? eredmények kifüggesztése: 2004. szeptember 10.
A végleges eredmények kifüggesztése: 2004. szeptember 13.
? Felvételi kritériumok:
a) Az egyetemi alapképzési áltag: legalább 7,00. Ez a záróvizsga (a
tanulmányi évek és a záróvizsga jegyeinek átlaga), illetve a záróvizsgát
nem tett évfolyamok végz?sei számára a tanulmányi évek jegyeinek, valamint
az államvizsga-dolgozat osztályzatának számtani középarányosa.
Az átlag alapján megállapított pontszámok:
- 7,00 és 8,49 közötti átlag - 5 pont
- 8,50 és 8,99 közötti átlag - 10 pont
- 9,00 és 9,49 közötti átlag - 20 pont
- 9,50 és 9,79 közötti átlag - 30 pont
- 9,80 és 9,99 közötti átlag - 40 pont
- 10,00 átlag - 50 pont
b) Minden jelentkez?nek valamilyen idegen nyelvtudást (angol, francia,
német, olasz, spanyol) igazoló bizonyítvánnyal kell rendelkeznie. A dosszié
több nyelvvizsga-bizonyítványt is tartalmazhat.
A nyelvvizsga-bizonyítványhoz kapcsolódó kérelmek ugyanazok, mint az 1.
illetve 2. mellékletben említettek.
A nyelvvizsga-bizonyítványokra kapható maximális pontszám a következ?:
- 1 nyelvvizsga-bizonyítvány - 10 pont
- 2 nyelvvizsga-bizonyítvány - 20 pont
- 3 nyelvvizsga-bizonyítvány - 30 pont
c) Azok a jelentkez?k, akik szakfolyóiratokban vagy a Tanügyminisztérium
által elismert kiadók köteteiben publikáltak, 10 pontot kapnak (csatolni
kell a dolgozatok kivonatát vagy a fénymásolatát).
d) A belföldi és külföldi köz- illetve magánintézményekben és nemzetközi
intézményekben folytatott szakmai gyakorlatot vagy gyakornokságot igazoló
bizonyítványok (az egyetemi szakmai gyakorlat kivételével) 10 pontot érnek
(ideértve a nyári egyetemeken való részvételt, külföldi ösztöndíjakat
stb.).
Megj: A maximális pontszám (maximális tanulmányi átlag és 3 nyelvvizsga-
bizonyítvány, kutatás stb.) 100 pont:
1) 10-es tanulmányi átlag 50 pont
2) 1. nyelvvizsga-bizonyítvány 10 pont
3) 2. nyelvvizsga-bizonyítvány 10 pont
4) 3. nyelvvizsga-bizonyítvány 10 pont
5) tudományos tevékenység 10 pont
6) szakmai gyakorlatot stb. igazoló bizonyítványok 10 pont
ÖSSZESEN: 100 pont
A pontok jegyekben való kifejezése a következ?képpen történik: 100 pont 10-
esnek felel meg, a többi jegy esetében a megfeleltetési algoritmust
arányosan számítják ki.
? Felvételihez szükséges iratok:
- Licensz (vagy egyetem elvégzését igazoló) diploma vagy licenszvizsga-
igazolvány (eredeti vagy hitelesített másolat);
- születési bizonyítvány (hitelesített másolat);
- személyazonossági fénymásolata;
- orvosi bizonyítvány (eredeti);
- két személyazonossági típusú fénykép;
- anyakönyvi kivonat (eredeti vagy hitelesített másolat) vagy bizonyítvány
(eredetiben);
- nyelvvizsga-bizonyítvány;
- egyéb igazoló iratok: publikációk, szakmai gyakorlatot igazoló
bizonyítványok stb.
? Beiratkozási illeték: 700.000 lej (400.000 lej felvételi díj + 300.000
lej feldolgozási díj)
Európai Tanulmányok Kar (Facultatea de Studii Europene) ? Az intézmény címe:
410087 Kolozsvár, str. Emmanuel de Martonne nr. 1
Tel.: 0264-405300/5931, 0264-593770, 0264-590251
E-mail: euro@euro.ubbcluj.ro
Honlap: http://euro.ubbcluj.ro ? Tandíj: 400 E / év |Mesteri programok |Helyek száma|Oktatási |
|A programért felel?s | |információk|
|tanár neve és/vagy | | |
|elérhet?sége | | |
| |Tandíjm|Tandí|Nyelv|Szemes|
| |entes |jas | |zter |
|Összehasonlító európai |20 |10 |román|2/napp|
|tanulmányok | | | |ali |
|Studii europene comparate| | |franc| |
|dr. Maria Bîrsan | | |ia | |
|(ltiplea@euro.ubbcluj.ro)| | | | |
|Német tanulmányok |10 |5 |román|2 / |
|Studii germane | | | |nappal|
|dr. Szegedi Edit | | |német|i |
|(edit2966@yahoo.com) | | | | |
|Amerikai tanulmányok |10 |5 |román|2/napp|
|Studii americane | | | |ali |
|dr. Marus Jucan | | |angol| |
|(ltiplea@euro.ubbcluj.ro)| | | | |
|Antropológia és |10 |5 |román|2/napp|
|multikulturalizmus-tanulm| | | |ali |
|ányok | | |angol| |
|Antropologie ?i studii | | | | |
|multiculturale | | | | |
|dr. Ioan Cuceu | | | | |
|(euro@euro.ubbcluj.ro) | | | | |
|Munka és humán |10 |10 |román|2/napp|
|er?források | | | |ali |
|Munc? ?i resurse umane | | |angol| |
|dr. Elena Porumb | | | | |
|(euro@euro.ubbcluj.ro) | | | | |
|Társadalmi nem, |10 |5 |román|2/napp|
|különbségek és | | | |ali |
|egyenl?tlenségek | | |angol| |
|Gen, diferen?e, | | | | |
|inegalit??i | | | | |
|Magyari-Vincze Enik?, | | | | |
|(gender_Kolozsvár@yahoo.c| | | | |
|om, | | | | |
|http://www.gender.salve.r| | | | |
|o) | | | | |
|Menedzsment |nincs |50 |román|2/napp|
|Management performant | | | |ali |
|dr. Nicoleta Paina | | | | |
|(npaina@euro.ubbcluj.ro) | | | | |
|Kultúramenedzsment |15* |25 |román|4/napp|
|Management cultural | | | |ali |
|dr. Mircea Maniu | | |angol| |
|(euro@euro.ubbcluj.ro) | | | | |
|Európai vállalkozások és |15* |40 |román|4/napp|
|programmenedzsment | | | |ali |
|Afaceri europene ?i | | |angol| |
|management de programe | | | | |
|dr. Elena Porumb | | | | |
|(euro@euro.ubbcluj.ro) | | | | |
* a tandíjmentesség csak az els? tanévre vonatkozik ? Felvételi információk:
Összehasonlító európai tanulmányok
Felvételi feltételek: írásbeli az irodalomjegyzék alapján, interjú,
francia írásbeli és
interjú
Az írásbeli irodalomjegyzéke:
1. Andrei Marga: Filosofia unific?rii europene, Kolozsvár-Napoca, 199
....