?????????????

Exercises, eye/ göz egzersizleri: Bkz. Orthoptics. Exo/ ekzoforya: Bkz. Exophoria. ...... Werner's / Werner sendromu: Jüvenil katarakt, mavi sklera, korneada trofik defektler, kirpiklerin yoklu?u, ka?lar?n seyrek olmas?, progeria, boy k?sal???, ...un extrait du document....